Jason Greenblatt (i midten) besøkte nylig en av Hamas' terrortunneler. De koster store ressurser å bygge. (Foto: COGAT)