Dette bildet tok Idit Harel Segal av seg selv i sykesengen før nyretransplantasjonen i juni. (Foto: Privat)