Koordinatene som IDF publiserte var til bygget som er markert med rød firkant. Dette skal være et stort våpenlager tilhørende den libanesiske terrorgruppen Hizbollah. Bygget over veien, markert i gult, er en skole. (Foto: Google Earth)