Her testes en oppgradert og forbedret versjon av Iron Dome i januar 2020. (Foto: Forsvarsdepartementet)