Noen av våpnene som ble beslaglagt av politiet 9. november 2021. (Foto: Det israelske politiet)