Israelske og amerikanske marinefartøy deltar i en felles øvelse i Rødehavet. (Foto: US Navy)