Ved Irans underjordiske atomanlegg Fordo ble det oppdaget uran med en renhet på 84 prosent. (Foto: Satelittfoto)

0

Your Cart