Dette satellittbildet av det iranske atomanlegget Natanz fra september 2020 viser at det bygges en vei inn mot fjellkjeden. Nyere sattelittbilder fra dette området, publisert av Associated Press, viser stor byggeaktivitet i fjellområdet. (Foto: Planet Labs/CC)

0

Your Cart