Vestmuren er støttemuren til det andre jødiske tempelet. (Foto: sangaku, iStock)