TV2 gledet mange med en positiv reportasje om Israel 25. november 2017.