MIFF-ungdommer på Masada sommeren 2017 - en opplevelse for livet! (Foto: Nadia Fugleberg)