Med Israel for fred skrev nekrolog over Jahn Otto Johansen. (Foto: Aschehoug)