Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Anders Persson (foto: http://dranderspersson.com)

MIFF Vestfold: Anders Persson – Israel-Palestinakonfliktens påvirkning på antisemittisme + årsmøte

MIFF Vestfold inviterer til et åpent møte onsdag 22. februar, med Anders Persson som foredragsholder.
Det avholdes årsmøte for lokalforeningen etter foredraget. Se helt i bunnen av denne siden saksliste.

Anders Persson er svensk statsviter og Midtøsten-forsker. Han underviser ved Statsvetenskapliga institutionen ved Linnéuniversitetet.
Han har nylig skrevet en forskningsartikkel om Israel-Palestinakonfliktens påvirkning på antisemittisme i Sverige.
MIFF v/ Conrad Myrland intervjuet ham om temaet i oktober: https://www.youtube.com/watch?v=qqK5geJI9NY

Persson er også ekspert på EUs forhold til Israel m.m. Les om han mer her: http://dranderspersson.com/

Adresse: Gjennestad gartnerskole, Gjennestadtunet 10, Stokke.

 

 

Kontaktperson i MIFF Vestfold:
Håvar Fjære
Mobil: 90195618
E-post: hafja@online.no

Saksliste:

Sak 1: Godkj. av innkalling.
Sak 2: Godkj. av saksliste.
Sak 3: Valg av møteleder.
Sak 4: Valg av møtereferent.
Sak 5: Årsberetning for 2022.
Sak 6: Framleggelse av regnskap for 2022.
Sak 7: Avgjørelse om ansvarsfrihet for styret.
Sak 8: Behandling av innkomne saker
Sak 9: Valg av nytt styre. I 2022 har styret bestått av:
Håvar Fjære, Østre Hedrum, Larvik (leder)
Carl Richard Ellingsen, Kodal, Sandefjord (nestleder og kasserer)
Solfrid Brekke, Lasken, Sandefjord (sekretær)
Bent Solum, Hagalia, Larvik (styremedlem)
Rune Kløvstad, Tønsberg (styremedlem)
Erik Rønhovde, Stokke, Sandefjord (styremedlem)
Rune Olsen, Nøtterøy (styremedlem)
Inger Kristine Rudskjær, Hovland, Larvik (1.vara)
Tobias Rosendal Beck, Tjøme (2.vara)
Sak 10: Eventuelt.

Dato

feb 22 2023
Utløpt!

Tid

19:00

Sted

Gjennestad gartnerskole
Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke

Arrangør

MIFF Vestfold v/ Håvar Fjære
Telefon
90195618
E-post
hafja@online.no
X
QR-kode
0

Your Cart