Årsmøtet til Hordaland KrF vedtok 17. februar 2018 en resolusjon om anerkjenne Jerusalem. (Foto: KrF)