Ved Gluggevann i Kvinesdal er flagget kommet på stangen.