Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Disse kartene er omstridte og illustrerer verken staten Palestina (denne eksisterer ikke) eller palestinerne og israelernes eiendomsrett til land. De er en illustrasjon på hvordan området palestinerne har bodd på, gradvis har blitt mindre – fra britenes mandat over området og frem til år 2000.

0

Your Cart