Faksimile fra giverbrevet til Norsk Folkehjelp i november 2021.