Oberst Richard Kemp i samtale med demonstrantene. (Foto: Privat)