Etter 12 års skolegang vil palestinske barn sitte igjen med flere fiendebilder av Israel og jødene enn de hadde da de begynte. (Foto: Peter Biro, EU, flickr)