Stans misbruket av palestinske barn! (Illustrasjonfoto fra www.pcsweek.org)