Fem år gamle Ido Avigal ble drept i et rakettangrep fra Gaza. Flere andre i familien ble alvorlig skadet.