Den palestinske terroristen Karim Younis ble mottatt som en helt da han returnerte til hjembyen Ar’ara i Nord-Israel. Younis hadde sonet 40 år i fengsel for drapet på en israelsk soldat. Med det nye lovforslaget vil Younis blitt fratatt sitt israelske statsborgerskap og deportert til de palestinske selvstyreområdene etter soningen. (Foto: Flash90)