Israel har utviklet en maritim utgave av rakettskjoldet Iron Dome, for å beskytte gassfeltene i Middelhavet mot angrep. (Foto: IDF)

0

Your Cart