Minnesmerke ved den nazistiske tilintetgjørelsesleiren Sobibor i Polen. (Foto: Wikimedia Commons)