Milliardene fra USA strømmer inn igjen i UNRWAs pengekasse. (Foto: Pierre Marshall, Wikimedia Commons)