Palestinske steinkastere bruker ambulansen som skjold mens de kaster stein på israelske styrker. (Foto: IDF)

0

Your Cart