Flere titalls ytterliggående bosettere gikk til angrep på palestinere i byen Huwara etter et terrorangrep. (Foto: Privat)