Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Flere israelske arabere utdanner seg

Både israelske jøder og arabere er stolt over å være israelere. (Foto: U.S. Embassy Tel Aviv/Flickr)
Stadig flere israelske arabere tar høyere utdanning ved høyskoler og universiteter. (Foto: U.S. Embassy Tel Aviv)
Andelen som tar høyere utdanning, har økt med nesten 80 prosent i løpet av sju år.

Antallet israelske arabere som tar bachelorgrad ved israelske universitet og høyskoler har økt med 60 prosent de siste sju årene, viser en undersøkelse fra Rådet for høyere utdanning. 47.000 israelske arabere tok bachelor i fjor.

I 2017 var 16,1% av studentene på bachelorprogrammet arabere, en økning fra 10,2% i 2010. På masterprogrammet er det nå 13% av studentene som er arabere, mens det samme tallet var 6,2% i 2010. 6,3% av alle studenter som tar doktorgrad i Israel er israelske arabere, en økning fra 3,9% i 2010.

Antallet arabiske studenter har økt med 78,5% i løpet av de siste sju årene.

– De siste årene har vi sett imponerende framskritt i å integrere arabere inn i høyere utdanning takket være et helhetlig program og investering av store ressurser, sier Yaffa Zilbershats, universitetsprofessor og medlem av Rådet for høyere utdanning, i et intervju med den israelske avisen Ha’aretz.

Likevel, selv på bachelornivå, er israelske arabere fortsatt underrepresentert i høyere utdanning. Israelske arabere utgjør omlag 21% av befolkningen, og hele 26% hvis en skiller ut dem som er i aldersgruppen for slik utdanning.

Den eneste utdanning hvor antallet israelsk-arabiske studenter reflekterer andelen av befolkningen er innenfor læreryrket og enkelte medisinske yrker.

Selv om andelen israelske arabere i høyere utdanning har økt kraftig de siste sju årene, er det fortsatt en jobb å gjøre. Spesielt blant israelske beduiner. I 2016 var det bare 850 beduiner som tok høyere utdanning i Israel. Nå er det satt av 250 millioner kroner til å øke andelen med 75% de neste fem årene.

– En høyskoleutdanning er nøkkelen for å redusere lønnsforskjeller, for sysselsetting og for å bli integrert i det israelske samfunnet, sier Zilbershats.

Mellom 2012 og 2016 brukte Rådet for høyere utdanning 680 millioner kroner på å oppmuntre israelske arabere til å ta høyere utdanning. Nå er programmet utvidet med seks nye år og nesten 2,2 milliarder kroner til.

Universitet i Haifa har den største andelen israelsk-arabiske studenter, hele 41,1%. Technion teknologiske institutt, som også ligger i Haifa, har nest størst andel israelsk-arabiske studenter. Der er andelen 22,2%.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart