Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Bli kjent med MIFF

Her finner du teksten i MIFFs innføringskurs og lenker til mer informasjon.

Bli kjent med MIFF

Israel blir stadig utsatt for intens kritikk. Hvis ingen tar bryet med å presentere Israels svar på kritikken, vil ikke folk kunne vite om den er rettferdig eller ei. I rettssaker har alle tiltalte en forsvarer. Det har også Israel krav på. MIFF har tatt jobben som Israels forsvarsadvokat.

MIFFs formål og grunnlag

Gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk.

  • MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel.
  • MIFF støtter en løsning av flyktningproblemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens som en jødisk stat.
  • MIFF mener at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene.
  • MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel.
  • MIFF er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Les MIFFs lover

MIFFs informasjonsstrategi

Det er mange Israel-organisasjoner i Norge. De fleste arbeider for å spre en eller annen særskilt idé eller vinkling som medlemmene har om Israel.

MIFF går en annen vei. Vi tar utgangspunkt i hva de store gruppene i det israelske folk mener. Vår oppgave er å forklare hvordan israelere flest tenker. MIFF skal ikke ha en egen offisiell mening om alt mulig, men i første rekke formidle israelernes syn. Vi legger særlig vekt på perspektivene til de største gruppene og saker som samler bred politisk konsensus. Vi gjengir løpende fra den interne israelske debatten, hvor det også framkommer mye og frisk kritikk av skiftende regjeringers politikk.

At MIFF er livssynsnøytral betyr for eksempel at profetier, forkynnelse fra Bibelen om Israel eller andre teologiske emner holdes utenfor organisasjonen. MIFF-medlemmer må velge andre fora for sitt eventuelle religiøse engasjement eller særinteresse knyttet til Israel. Dette fungerer bra for tusenvis av kristne og jødiske MIFF-medlemmer.

At MIFF er partipolitisk nøytral betyr at ingen skal misbruke MIFF til partipolitisk kamp eller som mobiliseringsverktøy i politiske saker som ligger utenfor MIFFs formål og grunnlag. Alle som støtter vårt formål og grunnlag skal føle seg hjemme i MIFF. MIFF støtter ikke noe bestemt parti, hverken i Norge eller Israel.

Samarbeidet som er bygget opp i MIFF over fire tiår på tvers av religiøse og partipolitiske skillelinjer er unikt.

MIFFs historie

Med Israel for fred (MIFF) er en norsk medlemsorganisasjon stiftet i 1978. Etter år 2007 har medlemstallet økt fra 2.000 til 11.000. MIFF har også startet arbeid i Danmark (2018) og Island (2019). Se filmen om MIFFs historie som vi laget til 40-årsjubileet i 2018.

MIFFs informasjonskanaler

Hver måned når MIFF ut til hundretusenvis av nordmenn med sann informasjon om Israel.

Våre viktigste informasjonskanaler er

I tillegg har vi hatt en rekke annonsekampanjer og distribuert et 24 siders spesialmagasin om Israel til hele landet. MIFF arrangerer hvert år to nasjonale konferanser, en ungdomskonferanse og en ungdomstur til Israel.

Størst i Europa

MIFF er en av de største utenrikspolitiske interesse­gruppene i Norge og den største ikke-religiøse, pro-israelske medlemsorganisasjonen i Europa.

Det aller beste ville være om MIFFs innsats ble overflødig. Det vil være dagen da et overveldende flertall av det norske folk forstår behovet for at Israel eksisterer som nødhavn for jøder. Det vil være dagen da det er bred politisk konsensus i Norge om å bygge nære økonomiske, politiske, kulturelle og militære bånd til Israel.

Frem til den dagen kommer, vil vi arbeide med stadig fornyet kraft. Det er derfor vi trenger å fortsette å vokse – i medlemmer, lokalforeninger, gaveinntekter, profesjonell stab med mer.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart