Svar på ofte stilte spørsmål

Dersom du ikke vet hva du skal tenke om Israel

Dersom du støtter det jødiske folkets rett til sitt nasjonale hjemland i Israel

Dersom du allerede er medlem av MIFF

Israel

Den moderne staten Israel ble erklært uavhengig 14. mai 1948. Israel definerer seg selv som jødisk og demokratisk. Den lovgivende forsamlingen heter Knesset. Israel er den eneste frie rettsstaten og har den høyeste levestandarden i Midtøsten. Landet er medlem av OECD og er blant verdens fremste land i forventet levealdernyskapning, høyteknologi, medisin m.m.

Hva er Israel?

Israel er en moderne stat opprettet i 1948, men det er også en flere tusen år gammel nasjon, som ofte også blir kalt det jødiske folk. «Staten Israel vil være åpen for jødisk innvandring og for samling av jøder i eksil. Den vil strebe å utvikle landet til gagn for alle innbyggere. Den skal bygge på frihet, rettferd og fred i profetenes ånd. Den vil sikre alle innbyggerne fullstendig like sosiale og politiske rettigheter, uavhengig av religion, rase eller kjønn,» heter det i uavhengighetserklæringen.

Israel er nødhavn for flyktninger

I nesten to tusen år før 1948 hadde jødene ikke noe eget land. De ble diskriminert og forfulgt både i Europa og den arabiske verden, de måtte for eksempel ofte bo i ghettoer. Fra ca. 1880 begynte en innvandring av jøder til landet dette folket hadde hatt i oldtiden, landet som nå er Israel.

Jødiske flyktninger

Da Israel ble opprettet i 1948, gikk lokale arabere og arabiske naboland til krig. Ca. 700.000 arabere flyktet som et resultat av krigen (Palestina-flyktningene). De palestinske flyktningene hører vi stadig om, men det blir glemt at millioner av jøder har flyktet til Israel. Det har flyktet flere jøder bare fra arabiske land (over 900.000) enn arabere (palestinere) fra Israel. De fleste jødene fikk med lite av det de eide. Det er i dag nesten ingen jøder igjen i arabiske land. De har ikke noe annet sted enn Israel å gjøre av seg. – Dersom alle jødiske og arabiske flyktninger skal få full erstatning for det de mistet da de flyktet, har jødene netto store beløp til gode. Jødene utgjorde tradisjonelt ca. 1-2 % av befolkningen i den arabiske verden, mens lille Israel bare utgjør snaut 0,2 % av arealet der.

Hvorfor må jødene ha et eget land?

Jødene må ha et eget land fordi de blir diskriminert og trakassert i mange land. Måten de ulike religiøse og etniske gruppene har behandlet og behandler hverandre på i arabiske land, forteller at behovet for en jødisk stat er like stort nå som før (for eksempel SyriaIrak, Libanon, Algerie, Libya, kurderne). Etter som Europa nå blir mer og mer muslimsk, ser stadig færre jøder en framtid her for seg og sine barn.

Hvordan ble Israel til?

Oldtidens historieskrivere forteller om en jødisk statsdannelse i området mellom Middelhavet og Jordan-elven gjennom en rekke århundrer før vår tidsregning. Administrasjonsspråket var hebraisk, og hovedstaden var Jerusalem. Her ble den jødiske kultur og religion født. Her er Judea, området som ordet jøde skriver seg fra. Historien om hvordan Israel ble til og den moderne staten ble opprettet er i virkeligheten en fire tusen år lang historie (se tidslinje).

Hvorfor er Israel viktig for jødene?

Var det en feil at den moderne staten Israel ble opprettet i 1948? Nei, opprettelsen av en jødisk stat er det beste som har skjedd i Midtøsten i nyere historie. Millioner av jødiske israelere som har sin bakgrunn i arabiske og
muslimske land har ikke noe alternativ. I de jødiske samfunnene i Europa sprer frykten seg, og stadig flere søker tilflukt i jødenes eneste stat. Til det lille geografiske området Israel hadde jødene en viktig forbindelse som aldri ble brutt gjennom nesten to tusen år i diaspora. I Israel ble jødenes kulturelle, nasjonale og religiøse identitet formet.

Hvem støtter Israel?

164 av FNs 192 medlemsland har anerkjent Israel etter at landet ble selvstendig stat i 1948. Israels nærmeste allierte er demokratier som USA, Tyskland, Storbritannia og andre EU-land. I Norge gikk støtten til Israel som jødisk stat ned fra 43 prosent i 2019 til 30 prosent i 2021. Jo høyere utdanning du har, jo større sannsynlighet er det at du er negativ til at Israel skal forbli et nasjonalt hjemland for det jødiske folk. 27 prosent av befolkningen med mer enn fire års høyere utdanning erklærer seg negative, viser MIFFs meningsmåling.

Hvorfor ble staten Israel dannet?

Staten Israel ble dannet som et alternativ til den situasjon jødene hadde levd under de siste to tusen år – som minoritet uten selvstyre noen steder. At over tre millioner jøder har søkt nødhavn her viser hvor riktig det var å opprette staten i 1948. At staten må ligge der Israel ligger nå, skyldes mest den nære tilknytningen jødene hele tiden har hatt til sitt gamle land.

Israel er en stor suksess

Israel er en vellykket stat og et ekte demokrati. Her finner du fri og levende debatt, frie og rettferdige valg  og nesten ingen vold mellom politiske grupper. Israel har for eksempel høyere levealder enn Norge. På HDI (Human Development Index, FNs levekårsindeks) ligger Norge øverst av 187 land. Israel ligger høyt oppe blant vestlige demokratier. Det er gode argumenter for å regne Israel som 1900-tallets mest vellykkede land, og det kan argumenteres for at Israel er det beste landet i Midtøsten å bo i også for arabere.

Hva skjer i Israel?

Den siste utviklingen om det som skjer i Israel nå kan du lese om i MIFFs nyeste artikler, eller i israelske medier. Det finnes flere gode israelske nettaviser på engelsk, for eksempel Times of Israel, Jerusalem Post, Yedioth Aharonoth, Ha’aretz (venstreorientert) og Israel Hayom (høyreorientert). 

Israel-Palestina-konflikten

Frem til første verdenskrig var landområdene som i dag er Israel, Vestbredden og Gaza kontrollert av det osmanske riket. Etter den tid har arabere og jøder vært i konflikt om hvem som skal ha suverenitet over området, og hvordan land og ressurser eventuelt skal deles. Kjernespørsmålet i Israel-Palestina konflikten er om palestinerne vil godta å være nabo til en jødisk stat. Les mer på temasiden Israel-Palestina-konflikten.

I Norge blir det systematisk underkommunisert hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister og misbruker barn i krigen mot Israel

To stater for to folk

Et stort flertall av  jødene i Israel går inn for en tostatsløsning hvor palestinerne og jødene har hver sin stat, to stater for to folk. Det som mest hindrer en slik løsning, er at palestinerne ikke bare forlanger en stat på Vestbredden og Gaza-stripen, men også ”rett til å vende tilbake” (flytte inn i Israel) for sine flyktninger fra 1948 og deres opptil 15 millioner etterkommere. Med det ville jødene komme i mindretall også i sitt eget land.

Hvem er Israels fiender?

Etter den islamske revolusjonen i 1979 har Iran vokst fram til å bli Israels mest truende fiende. Irans folketall er 9 ganger større og Irans areal er 75 ganger større enn Israels. Iran har allierte terrorgrupper like ved Israels grenser, fremst blant dem er Hizbollah og Hamas.

Hva skjer mellom Palestina og Israel?

Den aller siste utviklingen i konflikten mellom Palestina og Israel kan du finne beskrevet i MIFFs nyeste artikler. Fra palestinsk side pågår det hele tiden en systematisk opplæring av nye generasjoner til jihad og jødehat, samtidig som stolte drapsmenn av jødiske kvinner og barn blir rikt økonomisk belønnet. På Gaza-stripen bygger Hamas og Islamsk Jihad opp sine lagre av raketter til nye runder med krig mot Israel.

Gaza-krigen 2021

Etter en lengre periode med relativ ro, ble det en kraftig opptrapping i konflikten mellom israelere og palestinere våren 2021. I forkant av Ramadan intensiverte de palestinske selvstyremyndighetene sitt oppvigleri i offisielle medier, og i april og begynnelsen av mai var det stadig mer voldelige episoder og terrorangrep på Vestbredden og Øst-Jerusalem. Mandag 10. mai kastet Hamas-regimet seg inn i konflikten med rakettangrep mot Jerusalem. Les mer på temasiden om krigen.

Hvorfor har jødene rett på Israel?

Landområdet Israel er stedet hvor den jødiske nasjon ble født. Da folkene i Midtøsten og Nord-Afrika fikk sin uavhengighet fra europeiske kolonimakter etter andre verdenskrig, var det rett og rimelig at også den jødiske minoriteten fikk sitt landområde. Det ørlille området som Israel består av (ca. 1/15 av Norge, mindre enn 0,2 % av det arabiske området) er det som det jødiske folket har fått igjen etter å være fordrevet fra et stort antall land.

Palestina

Palestina er en geografisk betegnelse på et område langs østbredden av Middelhavet. Palestina er et navn som aldri har eksistert på noen stat. Palestinske myndigheter oppfyller ikke kravene til en stat etter folkeretten, og en ensidig norsk anerkjennelse av «staten Palestina» vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalene.

Hvem har rett, Israel eller Palestina?

Israelerne er påtvunget stadig krig fra militante palestinske grupper. Men våre medier dekker Israels kriger mye mer omfattende enn andre kriger, også kriger som er langt mer blodige. Dermed skapes et falskt inntrykk. I virkeligheten er Israels krigføring mindre brutal enn krigføringen Nato har drevet og driver i Afghanistan, Irak, Libya og andre land. Israel bruker så mye makt som er nødvendig for å stanse angrepene.

Hvorfor støtter USA Israel?

Da amerikanerne i 2018 fikk spørsmål om hvem de har mest sympati med i konfliktsituasjonen, israelerne eller palestinerne, svarte 64 prosent Israel og 19 prosent palestinerne. 16 prosent svarte begge, ingen eller vet ikke. For palestinerne har denne støtten vært svært stabil de siste 30 årene. Da Gallup begynte sine årlige målinger av Israel-støtte i USA i i 1988, var det 15 prosent som sa de hadde mest sympati med palestinerne. Med unntak av 1991 (64 prosent) har sympatien for Israel blitt gradvis sterkere fra et nivå rundt 40 prosent på 1990-tallet og i overkant av 50-prosent på begynnelsen av 2000-tallet. USAs befolkning støtter Israel som demokrati og som nødhavn for flyktninger fra antisemittisme.

Hvorfor støtter USA og Norge Israel?

Støtten til Israel er dessverre mye mindre i den norske befolkningen enn i den amerikanske, men skiftende norske regjeringer har hatt et vennlig forhold til Israel til tross for ulikt syn i enkelte spørsmål. MIFF forventer at regjeringen gjør det tydelig overfor palestinsk og arabisk side at Norge krever anerkjennelse av Israel som et nasjonalt hjemland for jøder. Regjeringen må også stemmer imot alle forslag om å anerkjenne en palestinsk stat eller å ta opp Palestina som medlem av nye internasjonale organisasjoner så lenge palestinerne står fast på å avvise Israel som jødisk stat.

Israel og Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sammenlignet Ukrainas kamp for overlevelse med Israels kamp mot arabiske land. Han har også sagt at Israel ofte er et eksempel for Ukraina og at både ukrainere og israelere verdsetter frihet. Ordfører i Kyiv, den tidligere verdensmesteren i boksing Vitalij Klitsjko, sier at han beundrer Israel og at landet gir han inspirasjon til å tro at de kan vinne til tross for at man har oddsene mot seg. Les mer på temasiden Hvorfor Russland og Ukraina er noe annet enn Israel og palestinerne.

Hvorfor ble Israel opprettet?

Israel ble opprettet som nasjonalstaten for det jødiske folket. Etter at kolonitiden var over fikk et stort antall nasjoner nasjonal selvråderett, og jødene fikk sin stat i sitt historiske og religiøse kjerneland. Jødenes historie i Europa og arabiske land har endt i katastrofe. Det historiske jødehatet i disse landene, som fortsatt lever og er dødelig, gjør det av avgjørende betydning at jødene har et land hvor de kan finne en nødhavn. Den store tragedien er at Israel ikke ble dannet tidligere.

Hvorfor ble Israel opprettet i 1948?

Israel ble opprettet i 1948 fordi det jødiske samfunnet i det britiske mandatområdet klarte å forsvare seg selv mot angrep fra palestina-arabisk krigføring og invasjon fra arabiske naboland. Krigen kom som et resultat av at Storbritannia trakk seg ut fra området, selv om Folkeforbundet hadde gitt London-regjeringen i oppdrag å legge til rette for et jødisk nasjonalt hjemland i området. 

Hvorfor fikk jødene Israel?

Etter at jødene fikk Israel som kunne fungere som nødhavn, har over tre millioner jøder flyttet til landet. De første årene kom mange som flyktningeretter araberverdenens intensiverte jødeforfølgelse. Flertallet av jødene som har flyktet fra Nord-Afrika og Midtøsten, har funnet en nødhavn i Israel. I dag har flertallet av jødene i Israel bakgrunn fra muslimske land. De siste 25 årene har jødene kommet fra det tidligere Sovjetunionen, hvor de ble nektet utreise i kommunisttiden.

Hvorfor ble Israel opprettet?

På 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet kunne jødene tro at jødehatet ville gå over, at det måtte finnes en eller annen metode til å løse jødehatets problem i Europa og andre steder. Men det har siden vist seg umulig. Jødene har forsøkt ghettoen, å leve mest mulig avsondret fra omgivelsene. De har forsøkt total integrering og assimilering (Tyskland); der endte det med gasskamrene. Og de har forsøkt alt imellom. Alt har slått feil. I dag vil de fleste jødene mene at historien har bevist at sionismen – jødisk suverenitet i landet Israel – er den beste løsningen for jødene.

Hvilken politikk bør Norge føre overfor Israel?

Med Israel for fred (MIFF) er en av Norges største utenrikspolitiske interesseorganisasjoner. Til skiftende norske regjeringer har vi klare krav:

Hva gjør de norske mediene feil når det gjelder Israel?

MIFF har gjennom lang tid dokumentert ensidighet, overdekning og faktafeil i norske mediers dekning av Israel. Det er særlig nyhetsbyrået NTB og NRK som har utmerket seg. Mye av kritikken er samlet i boken Det falske bildet av Israel – som du kan bestille i MIFFs nettbutikk. I 2021 kom NRKs programleder Shaun Henrik Matheson med hatytringer mot Israel og jødene på sitt eget radioprogram. Innslaget fikk ingen konsekvenser for Matheson.

Israels motstandere i Norge

Norges mektigste organisasjon støtter politikk som vil fjerne verdens eneste jødiske stat. Ledere i Norges største religiøse organisasjon advarer mot en jødisk stat. Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon går inn for bred økonomisk boikott av Israel

Dette er bare noen eksempler på Israels motstandere i Norge. Se også oversikten over hvilke enkeltpersoner som har gjort mest for å skape det falske bildet av Israel. Tidligere statsminister Kåre Willoch har hevdet at «ingen påviser noe galt» i det han sier om Israel og Midtøsten. Men MIFFs ord-for-ord gjennomgang av hans foredrag viser mye galt – fordreininger, faktafeil og anakronismer.

Anklager mot Israel

Staten Israel blir hele tiden utsatt for kritikk og fordømmelse. I Norge jobber sterke krefter for boikott av landet. I FN er flere organer sykelig opptatt av Israel, og tallene viser at det ikke er noen grunn til å ta FN-fordømmelser av den jødiske staten alvorlig. Har israelerne gode svar på anklagene som blir rettet mot dem? På temasiden Hva er feil med Israel? har MIFF samlet 23 anklager rettet mot Israel i FNs menneskerettighetsråd – og gitt svar på dem alle. Se også temasiden Hvorfor Israel IKKE er en apartheid-stat.

Israelske bosetninger

Israels bosetninger på Vestbredden er ulovlige og et brudd på folkeretten, blir det hevdet. Bosetningene blir også ofte framstilt som det største hinderet for fred mellom israelere og palestinere. Dersom folkeretten blir anvendt rettferdig, er det ikke grunnlag for å si at bosetningene er ulovlige. Fakta viser at de israelske bosetningene heller ikke er det største hinderet for fred. De israelske bolig- og landsbruksområdene på Vestbredden dekker kun 2,7 prosent av arealet. Les mer på temasiden Hva du trenger å vite om israelske bosetninger.

Israel har tilbudt palestinerne å oppgi det meste av Vestbredden. I bytte for bosetninger som Israel beholder, skal palestinerne få like store områder av Israel. Etter 45 år med bosetningsaktivitet fyller bosetningene maksimalt 3 prosent av området. Men palestinerne har sagt nei hvis de ikke får ”rett til å vende tilbake”, altså kan overta selve Israel, det eneste området i verden jødene har.

Apartheid-anklagen

Amnesty har kommet med en rapport som anklager Israel for apartheid. Les hvorfor Israel IKKE er en apartheidstat. Amnesty har en pågående støtteaksjon for en palestinsk tenåring som vil slette Israel fra kartet.

Les mer

Se videoer

Jødehat

Jødehat (antisemittisme) har dype historiske røtter i Europa. Også i arabiske land har jødene blitt systematisk diskriminert og forfulgt. Før andre verdenskrig var det ca. én million jøder i hele den arabiske verden – nå er det færre enn fem tusen igjen. Den arabiske verden hadde ikke, og har ikke, plass for sine jøder til å leve i fred, frihet og verdighet. Det ørlille området som Israel består av (ca. 1/15 av Norge, mindre enn 0,2 % av det arabiske området) er det som det jødiske folket har fått igjen etter å være fordrevet fra et stort antall land.

Jødehat sponset av norsk bistand

Norge støtter skolepensum som fremmer jihad, skrev Aftenposten som hovedsak på sin forside 12. november 2019. Lederartikkelen to dager senere var klinkende klar: Palestinske skolebøker motarbeider fred. Én måned tidligere hadde MIFF publisert 44 eksempler fra palestinske skolebøker på norsk som viser at vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i grunnskolen.

Siden den gang har Norge holdt bistand til palestinsk utdanning tilbake, men i oktober 2021, like før utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) gikk av, ble pengekranene igjen åpnet. Hva som skjedde oppsummerte MIFF i artikkelen Hvordan Utenriksdepartementet gikk tilbake til å sponse jihad-opplæring og viser forakt for Stortingets flertall.

I juni 2021 kom en rapport om palestinske skolebøker utarbeidet for EU. Til tross for sterk forsinkelse og noen bisarre metoder, var rapporten en kraftig dom over palestinske selvstyremyndigheters systematiske og målbevisste bruk av antisemittisme, hat og oppfordring til vold i skolebøkene. Men da  skoleåret 2021/2022 startet i høst, tok palestinske myndigheter i bruk de samme skolebøkene som brukt tidligere. I tillegg tok PA dette skoleåret i bruk tilleggsmateriale, studiehefter, som viser et minst like ekstremt innhold som skolebøkene.

Hvor gammelt er Israel?

Israel ble en egen stat i 1948. Men historien begynte ikke da. Ifølge de skriftlige overleveringene, dro Abraham, som både jøder, kristne og muslimer, ser som en viktig person i sin historie, fra Mesopotamia til landområdet  som i dag heter Israel for omkring fire tusen år siden. Ifølge jødisk historie mottar patriarkene Abraham, Isak og Jakob løfte om et land, med kjerneområde mellom Middelhavet og Jordan-elven. Ifølge samme historie er det Gud som gir Jakob navnet Israel. Se fire tusen års tidslinje.

Hvor gammelt er landet Israel?

For over tre tusen år siden ble navnet Israel brukt på landområdet som i dag utgjør den moderne staten Israel. Ifølge jødisk historiefortelling erobret kong David byen Jerusalem og gjorde den til Israels hovedstad omkring 1000 f. Kr. Etter noen århundrer ble kongerikene Israel og Juda nedkjempet. Mellom perioden med gresk og romersk okkupasjon var det igjen kortere perioder med jødisk selvstyre i deler av landet.

Hva var Israel før 1948?

Før 1948 ble den jødiske og arabiske befolkningen i landområdet som i dag er Israel styrt fra London. Området ble betegnet som et mandatområde med navnet Palestina. Før 1917 ble området styrt fra Istanbul, av det osmanske riket. Det har aldri eksistert en palestinsk stat. Palestinerne i mellomkrigstiden var både jøder og arabere som bodde i det britiske mandatområdet. Faktum er at de fleste jøder aksepterte å bli definert som palestinere, mens de aller fleste arabere i området definerte seg selv som arabere. Les mer på temasiden Palestina.

Hva var bakgrunnen for opprettelsen av staten Israel?

Gjennom de siste to tusen års historie er jødene blitt behandlet som fremmede i de landene de har bodd. Alle de land, folk og individer som har behandlet sine innfødte jøder slik, har med det i virkeligheten anerkjent at jødene har rett til et eget land. For alle fredelige, lovlydige mennesker har rett til å ha et sted hvor de blir behandlet som fullverdige innbyggere. Gjennom århundrene i utlendighet har jødene forsøkt alle alternativer, fra full isolasjon i påtvunget eller frivillig ghetto til full integrering og assimilering. Diskrimineringen fortsatte likevel.

Når ble staten Israel erklært opprettet?

14. mai 1948 stod en liten mann, men med stor gjennomføringskraft og store drømmer, i storsalen i Tel Avivs Kunstmuseum. Foran seg hadde David Ben Gurion samlet en gruppe på drøyt 300 mennesker, som var invitert i all hemmelighet med kurerer dagen før. Det var borgerkrig i området, og neste dag skulle Tel Aviv bli bombet av egyptiske jagerfly. Det jødiske folk har, slik som alle andre folk, en naturlig rett til å være herre over sin egen skjebne i sin egen stat, erklærte Ben Gurion.

Når ble staten Israel opprettet som hjemland for jødene?

Israel har vært et hjemland for jødene helt fra begynnelsen. Storbritannia fikk mandatmyndighet over området etter første verdenskrig, nettopp for å legge til rette for etableringen av et jødisk nasjonalt hjemland. Et enstemmig Folkeforbund ga anerkjennelse til det jødiske folkets historiske forbindelse til området. Britene fikk instruks om å oppmuntre til tett jødisk bosetning i området som i dag omfatter Israel, Gaza og Vestbredden. FNs charter bekrefter disse folkerettslige bestemmelsene (art. 80). 

Når ble Israel et land?

Jødene fikk Israel og den jødiske staten ble gjenopprettet 14. mai 1948. Det var den datoen staten Israel erklærte seg selvstendig. Den jødiske staten ble tatt opp som fullt medlem av FN ett år senere, 11. mai 1949. Israel ble medlemsstat nummer 59 i FN. I utgangen av år 2020 hadde 164 av FNs 192 medlemsland anerkjent Israel. Blant landene som ikke anerkjenner Israel er det 15 land fra Den arabiske liga, 10 medlemsland i Organisation of Islamic Cooperation, samt tre andre ikke-demokratiske land (Cuba, Nord-Korea og Venezuela).

Israel styreform

 • Israel er et parlamentarisk demokrati. Knesset er navnet på nasjonalforsamlingen som har 120 representanter.
 • Offisielt navn er Medinat Yisra\’él = Staten Israel.
 • Jerusalem er landets hovedstad (fra 1950).
 • Uavhengighetsdagen er 14. mai 1948. Etter den jødiske kalender er datoen 5. Ijar 5708.
 • Israel er inndelt i seks administrative soner.Det er Sentral, Haifa, Jerusalem, Nordre, Søndre og Tel Aviv.
 • Høyesterett består av dommere utnevnt på livstid av presidenten.
 • Det israelske flagget er hvitt med et blått hexagram (kjent som Davidsstjernen) i midten, sentrert mellom to horisontale blåe bånd nær topp og bunn av flagget.

Hva er hovedstaden i Israel?

Israels hovedstad og største by er Jerusalem. Byen har vært sentrum for det jødiske folkets nasjonale og religiøse drømmer de siste tre tusen år. Hva er egentlig den muslimske tilknytningen til byen, og når krevde palestinerne første gang Jerusalem som sin hovedstad? 

Hva er Tel Aviv?

Tel Aviv er Israels nest største by. I hele storbyområdet bor det over tre millioner. Tel Aviv er ledende innenfor økonomi og teknologi, med Midtøstens største økonomi per innbygger. Gush Dan er det hebraiske navnet på storbyområdet Tel Aviv. Til sammen bor det en befolkning på ca. 3 millioner mennesker i dette området. Gush Dan omfatter Tel Aviv-Jaffa, Ramat Gan, Givatayim, Petach Tikva, Bnei-Brak, Bat Yam, Herzliya, Ramle, Lod og Rishon Lezion. Gush Dan betyr «Dans område», og er oppkalt etter Dans stamme.

Hvem styrer Israel?

Fra 2. juni 2021 har Israel blitt styrt av en bred samlingsregjering, hele åtte partier fra venstre, sentrum og høyre deltar, inkludert et arabisk parti. Ifølge regjeringsavtalen skal Naftali Bennett fra Yamina-partiet være statsminister frem til 27. august 2021. Deretter skal Yair Lapid fra Yesh Atid-partiet overta. Lapid er i dag utenriksminister. Les hva regjeringen erklærte som sine mål da den tiltrådte.

Hvordan blir Israel styrt?

Israel blir styrt som et parlamentarisk demokrati, ikke svært ulikt Norge og andre vestlige demokratier. Nasjonalforsamlingen heter Knesset og har 120 representanter. Regjeringen utgår normalt fra et flertall i nasjonalforsamlingen. Israels formelle statsoverhode er president Isaac Herzog. Han ble valgt av nasjonalforsamlingen Knesset til en syvårsperiode i 2021.

Hvor ligger Israel?

Staten Israel ligger sørøst i Middelhavet, i det jødiske folkets historiske og religiøse kjerneland (se tidslinje). Nabolandene er Libanon i nord, Syria i nordøst, Jordan i øst og Egypt i sørvest. Den islamistiske terrororganisasjonen Hamas kontrollerer Gaza i sørvest og palestinske myndigheter dominert av PLO og Fatah kontrollerer deler av Vestbredden (Judea og Samaria) i øst.

Israels geografi

Hvordan er Israels natur?

Israel har svært variert landskap, fra skogkledde åser og fruktbare daler, til fjellørken. Fra kystsletter til den halvtropiske Jordan-dalen. Offisielle tall gir en slik fordeling: Ørkenområder 45 prosent, sletter og daler 25 prosent, fjell 16 prosent, trange daler 9 prosent, kyststripe 5 prosent.

Hvor stort er Israel?

Israels totale areal er 22.070 kvadratkilometer. Av dette er 21.640 kvadratkilometer landområder. Landets lengde fra nord til sør er 470 kilometer. Israel er 135 kilometer på sitt bredeste punkt. Kystlinjen er 273 kilometer. Israel ligner mest i størrelse på Slovenia i Europa og El Salvador i Sentral-Amerika. 

Hvor stort er Israel i forhold til Norge?

Israel er et relativt lite land, 15 ganger mindre i Norge. Det er mer relevant å sammenligne Israels størrelse med norske fylker. Israel er litt mindre enn Viken fylke og litt større enn fylket Telemark og Vestfold. Danmark er omtrent dobbelt så stort som Israel.

I hvilken verdensdel er Israel?

Israel hører geografisk til kontinentet Asia, men ligger veldig nær krysningspunktet mellom tre verdensdeler – Asia, Europa og Afrika. Fordi Israel etter 1948 ble avvist av sine arabiske og muslimske naboland i Midtøsten, har Israel helt fra starten hatt en nær tilknytning til Europa, for eksempel deltar Israel i europeiske kultur- og sportsarrangementer. Når man spør hvor Israel er, kan det derfor være lett å svare feil.

Hvilke land grenser til Israel?

Det er bare Israels grenser mot Egypt i sørvest og Jordan i øst som er avklart i fredsforhandlinger. I nord grenser Israel til landene Libanon og Syria, men her er det i virkeligheten snakk om våpenhvilelinjer. Det er også våpenhvilelinjer som utgjør skillelinjen til Hamas-regimet på Gaza-stripen i sørvest. I Oslo-avtalene har Israel og palestinske selvstyremyndigheter (PA) avtalt hvilke deler av Vestbredden som er styrt av PA og Israel. 

Hva er Israels høyeste fjell?

 • Hermon, Golan 2810 m
 • Meron, Øvre Galilea 1208 m
 • Ramon, Negev 1035 m
 • Oljeberget, Jerusalem 835 m
 • Tabor, Nedre Galilea 588 m
 • Karmel, Haifa 546 m
 • Dødehavet – jordens laveste 400 meter under havnivå

Israels klima

Israel er et solrikt land. Regnsesongen varer fra november til april, men nedbøren kan variere fra mellom 500 og 700 mm i nord til mindre enn 25 mm i sør.
Klimaet er i det vesentlige subtropisk, men viser store variasjoner etter hvor i landet man befinner seg.

Israels planter, dyr og fugler

Israel har registrert over 500 ulike fuglearter, 2.600 planter og rundt 200 forskjellige krypdyr og pattedyr innenfor sine grenser. Over 150 naturreservater og 65 nasjonalparker er etablert.

Israels befolkning

Israels befolkning er omkring 9,4 millioner (2021). Omkring 74 prosent er jøder, 18 prosent muslimer, 2 prosent kristne og 1,6 prosent drusere. 4,4 prosent er klassifisert som andre. Dette er ofte personer som identifiserer seg med den jødiske flertallsbefolkningen, men som av ulike grunner ikke er registrert som jøder i befolkningsregisteret.

Jødene

En jøde tilhører både en religion (jødedommen) og det jødiske folket. I egenskap av folk har jødene automatisk adgang til å flytte til Israel og bli statsborgere der, uansett hvor i verden de bor. Les mer på temasiden Jøder.

Israels naturressurser

Israel har tradisjonelt utvunnet råvarene tømmer, pottaske, koppermalm, naturgass, fosfat, magnesium bromid, leire, sand m. m. Etter 2009 har Israel funnet og utvunnet betydelige mengder naturgass fra sin økonomiske sone i Middelhavet. 17% av Israel er dyrkbart. Ny teknoligi gjør stadig større områder brukbare for landbruksvirksomhet.

Mest lest på miff.no

Alle MIFFs artikler med faktasjekk på norske medier, skolebøker og annet.

Alle MIFFs artikler om forholdet mellom Norge og Israel.

Her er noen av de mest leste og aktuelle artiklene i den siste perioden.

Mars 2022

Februar 2022

Januar 2022

Mest lest i 2021