Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Norge belønnet 7. oktober massakren med å oppgradere «Palestina» i FN

Utenriksminister Espen Barth Eide. (Foto: Roshni Khatri, Norges ambassade i FN)
Espen Barth Eide er klar til å anerkjenne «Palestina» om kort tid. Det vil være en monstrøs feil.

Fredag 10. mai stemte Støre-regjeringen for en resolusjon som styrker palestinske selvstyremyndigheters posisjon i FN-systemet fra og med sesjonen som begynner i høst.

– Resolusjonen fastslår at Palestina oppfyller alle krav for å tas opp som medlem av FN, og oppfordrer Sikkerhetsrådet til å godkjenne Palestinas medlemskap, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding. Resolusjonen fikk 143 stemmer for, 9 imot og 25 avstående. «Palestina» blir fortsatt ikke fullverdig medlem av FN, og får ikke stemmerett i FNs generalforsamling.

– Norge har vært tydelige på at vi støtter Palestinas søknad om fullt medlemskap i FN og at den dagen Generalforsamlingen skal stemme over Palestinas medlemskapssøknad, vil Norge stemme ja. Det er svært viktig at resolusjonen fastslår at Palestina oppfyller alle krav for å tas opp som medlem av FN, og at det gis en klar oppfordring til Sikkerhetsrådet om å godkjenne Palestinas medlemskap. Norge støtter fullt opp om palestinernes krav om å tas opp som fullverdig medlem av FN. Det var derfor viktig for Norge å stemme ja og stå som medforslagsstiller til resolusjonen. Vi tror dette vedtaket kan bidra positivt i arbeidet med en politisk løsning på konflikten mellom Israel og Palestina, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

Anerkjennelse kan komme om kort tid

Senest 18. april la USA ned veto om at «Palestina» skal opptas som medlem av FN. Generalforsamlingen kan kun behandle Palestinas medlemskapssøknad etter en konkret anbefaling fra Sikkerhetsrådet, der ingen land har brukt veto og minst ni medlemmer har stemt for, skriver UD.

I forrige uke varslet EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell at Spania og Irland kommer til å anerkjenne Palestina 21. mai. Norge har vært i tett dialog med Spania og Irland, og Barth Eide har tidligere sagt at en norsk anerkjennelse er «nær forestående». Nå sier han: «Det er ingen tvil om at Norge kommer til å anerkjenne Palestina som stat.» Men i pressemeldingen fra UD forplikter ikke nødvendigvis Barth Eide seg på å følge kalenderen til Spania og Irland.

– Vi har vært tydelige på at vi er klare til å anerkjenne Palestina, og at vi ønsker å gjøre det på et tidspunkt og i en sammenheng der det kan påvirke situasjonen i positiv retning og bidra konstruktiv i en politisk prosess frem mot en reell to-statsløsning, sier utenriksministeren.

MIFFs kommentar

Utenriksminister Espen Barth Eide gjorde en stor feil da han lot Norge stemme for resolusjonen i FNs generalforsamling 10. mai. Planene om norsk anerkjennelse av «Palestina» før det foreligger en fremforhandlet løsning er oppskriften på mer konflikt, og det vil være en belønning av terror.

«Palestina» oppfyller ikke betingelsene som Montevideo-konvensjonen setter til stater. «Palestina» er en fantasi, en forestilling, ikke en virkelig stat som oppfyller de juridiske betingelsene.

I 1991 utarbeidet europeiske land «Retningslinjer for anerkjennelse av nye stater i Øst-Europa og i Sovjetunionen». Her ble det blant annet understreket at statene måtte respektere FNs-charter, ha en spesiell respekt for rettssikkerhet, demokrati og menneskerettigheter, gi garantier for rettighetene til etniske og nasjonale grupper og minoriteter, ha respekt for at grenser ikke skal krenkes og forpliktelse til å løse regionale uenigheter med diplomati eller mekling. Europeiske land krevde at statene som oppstod etter oppløsningen av Jugoslavia skulle «forplikte seg til, før anerkjennelse, å vedta konstitusjonelle og politiske garantier som sikrer at de ikke har noen territorielle krav mot et naboland». Europeiske land krevde også at statene ikke skulle bruke fiendtlig propaganda mot en nabostat.

Palestinske selvstyremyndigheter har territorielle krav mot naboland og har fiendtlig propaganda mot Israel som en integrert del av sitt skolesystem og i offentlige medier. Vil palestinerne godta å løse alle konflikter med Israel på fredelig vis? Hittil har de tviholdt på å bruke det de omtaler som “motstand”, men som i praksis har vist seg å bety terror og blodig vold.

Det finnes en rekke uløste spørsmål i konflikten mellom israelere og palestinere, for eksempel Jerusalem, flyktninger, grenser, bosetninger, sikkerhet og vann. En norsk anerkjennelse av en palestinsk stat vil ikke bidra til å løse noen av disse.

Undergraver folkeretten

For øyeblikket er det over 40 bilaterale avtaler mellom Israel og palestinske selvstyremyndigheter. Dersom en palestinsk stat opprettes uten at det foreligger en fremforhandlet løsning, vil grunnlaget for mange av disse bilaterale avtalene falle bort. Dersom andre stater medvirker til dette vil det være det samme som å undergrave integriteten til folkeretten.

I brevet fra PLO-leder Yasser Arafat til Israels statsminister Yitzhak Rabin 9. september 1993 lovte Arafat å bruke forhandlinger for å permanent løse alle konflikter og uenigheter. Når palestinerne nå forsøker å få Norge til ensidig å anerkjenne staten «Palestina» før en forhandlet løsning, er det et brudd på palestinernes forpliktelser ifølge Oslo-avtalene.

«Kongedømmet Norge» står, sammen med stormaktene, som vitne i Oslo II-avtalen som ble undertegnet i Washington 28. september 1995. Avtalen gjør det klart at palestinerne ikke skal ha jurisdiksjon eller kontroll med eksterne grenser, luftrom, internasjonale relasjoner og israelere i bosetninger. At palestinske selvstyremyndigheter er avtalefestet til dette er i strid med deres påstand om at «Palestina» er en stat.

Dersom Støre-regjeringen skulle anerkjenne en palestinsk stat, vil det være å vise forakt mot Norges rolle som vitne til Oslo II-avtalen. Det vil etter all sannsynlighet bety slutten for Norge som leder av giverlandsgruppen for palestinerne.

Belønning for terror

Alle argumenter vi har gjengitt over, var gyldige før 7. oktober-massakren. At Espen Barth Eide tenker på å anerkjenne Palestina nå – etter 7. oktober-massakren og mens Israel fortsatt er under angrep fra Iran, Hamas, Hizbollah, Houthiene og terrororganisasjonene på Vestbredden – viser en skremmende forakt for Israels rettigheter etter FN-charteret.

Etter 7. oktober har palestinske selvstyremyndigheter og Fatah belønnet terroristene som gjennomførte massakrene, hedret dem i offisielle medier og skoler og oppmuntret til liknende massakrer. De har nektet å komme med noen fordømmelse, og responderte i stedet med forsterket jødehat. PAs sikkerhetsstyrker skryter av at de deltar i terroren mot Israel. Det er absurd at Norge belønnet dem med en oppgradering i FN på fredag.

Hvis statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide går videre og anerkjenner en palestinsk stat, vil de i løpet av noen måneder ha ødelagt det som hundrevis av norske diplomater har bygd opp gjennom 76 år.

Støtter du MIFFs kritikk av regjeringen? Klikk her for å bli medlem nå!


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart