Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Her blir løgner og halvsannheter om Gaza og Hamas avslørt

Raketter avfyres fra tett befolkede områder på Gazastripen mot sivilbefolkningen i Israel. (Foto: Flash90)
MIFF korrigerer feil som stadig blir framsatt om Gaza og Hamas.
  • Har du tips til andre løger og halvsannheter? – Skriv i kommentarfeltet under eller send e-post til post@miff.no. Denne artikkelen ble først publisert 19. oktober 2023, og er sist oppdatert 13. februar 2024.

Se også anklager mot Israel i FNs menneskerettighetsråd, og israelernes gode svar på disse anklagene.

Se også Feil og mangler ved VGs faktaside om konflikten.

«Tostatsløsning må realiseres etter Gaza-krigen»

Er det noen løsning i sikte etter Gaza-krigen? Mange politikere og forståsegpåere i Europa, særlig i Norge, peker på «tostatsløsningen».

Den første «totstasløsningen» ble avvist av arabisk side tolv år før Netanyahu ble født, og siden har araberne/ palestinerne avvist forslag om to stater en lang rekke ganger.

Milliarder av kroner, euro og dollar er investert i «tostatsløsningen», men et stort flertall av palestinerne er ganske enkelt ikke interessert (folkemeningen er til og med reflektert i partilogoene!). Palestinerne tror de har tiden på sin side. I en måling fra 2015 sa bare 23 prosent at de tror Israel kommer til å eksistere som en jødisk stat om 30 eller 40 år. 22 prosent tror det vil ha blitt en énstatsløsning, 20 prosent tror Israel vil gå til grunne i interne konflikter og 24 prosent tror Israel ikke vil eksistere fordi «arabisk eller muslimsk motstand vil ødelegge det». Ingen norske Palestina-venner kjenner en palestinsk leder som støtter to stater for to folk.

Les mer i artikkelen: Syv ting å merke seg om «tostatsløsningen» etter 7. oktober

Les også Hva vil skje på Gaza når Hamas er nedkjempet?

«Palestinernes kamp ligner på Ukrainas forsvarskamp»

Sannheten er stikk motsatt. Uten å være provosert brukte både Hamas og Russland en tvilsom historisk begrunnelse som casus belli for å invadere demokratiske land som de ønsker å stryke fra kartet.

«Hamas ønsker våpenhvile og fred»

Hamas er ikke interessert i fred. De sier de trenger blodet av sine barn og kvinner, og et hovedmål med deres terrorstrategi er å få folk i Norge og andre land til å vende seg imot Israel.

«Det eksisterer demokratiske fredsbevegelser i Palestina»

Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne (MDG), hevdet i november 2023 at det finnes demokratiske fredsbevegelser i Palestina. Da MIFF tok kontakt for å få navnene på disse bevegelsene, fikk vi aldri noen svar.

«Det foregår et folkemord i Gaza»

Dette blir ikke riktig av at Anne Lindmo sier det på NRK.

«Dette ordet «folkemord» blir kastet rundt på en ganske upassende måte av mange forskjellige mennesker,»»» sa USAs nasjonale sikkerhetsråds koordinator for strategisk kommunikasjon i november. «Det Hamas ønsker, ikke ta feil av det, er folkemord. De ønsker å slette Israel av kartet. De har sagt det offentlig ved mer enn én anledning.»

Rapporter om dødstall tilslører hva som er de krigførende partenes kapasitet og intensjoner. Israelske dødstall har frem til 7. oktober 2023 vært relativt lave fordi Israels forsvarsevne har dempet palestinske terrororganisasjoners mulighet til å påføre Israel store tap. Denne forsvarskampen fra Israels side er det som har kostet de palestinske livene, både de stridende (som er de aller fleste) og de sivile (som dessverre er blitt offer fordi palestinske grupper skjuler seg blant sivilbefolkningen).

Israel har i hele denne perioden hatt kapasitet til å påføre palestinsk side mye, mye større dødstall. Israel er en atommakt med et av verdens sterkeste militære styrker. Men for Israel er liv mye verdt, og derfor har veldig få palestinere blitt drept i de årene der det har vært færre palestinske angrep. I sine forsvarsoperasjoner etter 7. oktober har Israel fortsatt med å ramme militære mål på Gaza-stripen. Hvis Israel hadde vært ute etter å maksimere dødstall, ville statistikken sett helt annerledes ut. Til slutt: For palestinske terrororganisasjoner er ikke liv mye verdt. Som Norges tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sa på NRK Nyhetsmorgen lørdag 28. oktober: «For Hamas betyr ikke det noen ting, for Hamas er det nettopp en fordel at sivilbefolkningen lider, for det er jo hele strategien deres – det er å plassere Israel i en uholdbar situasjon internasjonalt.» Hamas ønsker sivile tap på Gazastripen, sa han 11. oktober.

Anklager om at Israel begår folkemord på Gaza er feilaktige og har ingen grunnlag i folkeretten.

Les også: Sør-Afrikas folkemordanklage er et kynisk misbruk av Den internasjonale domstolen

Les også: – Israel gjør grep for å beskytte sivile som går lenger enn USA sannsynligvis ville gjort

Les også: Syv grunner til å ta dødstallene fra Gaza med en stor dose skepsis

«Norske medier rapporterer korrekt og objektivt om krigen»

Det finnes en lang rekke eksempler på at dekningen ikke er korrekt og objektiv.

«Hele verden bryr seg om befolkningen i Gaza»

Hvis man ser på hvordan verdenssamfunnet har behandlet Gazas befolkning, kunne man tror at de hatet dem. Eller er det Israel de hater, og Gazas befolkning blir bare brukt som kanonføde?

«Gaza står nå i realiteten uten sykehus»

Det hevdet statsminister Jonas Gahr Støre 23. desember 2023. Men det var feil.

«Det er en voldsspiral»

Israels anklagere mener israelske forsvarsoperasjoner etter at landet er blitt utsatt for terror bidrar til en voldsspiral. Hovedtanken bak voldsspiral-anklagen mot Israel [for det er selvsagt den jødiske staten som skal legge ned våpen først], bygger på at terroren er motivert av hevnlyst hos frustrerte individer som ikke ser andre alternativer. Historien viser imidlertid at terroren som er rettet mot Israel er del av en godt planlagt og virkningsfull strategi valgt av det palestinske lederskapet. Bak 7. oktober-massakren og annen terror mot Israel ligger fire mål:

1. Å provosere frem en kraftig israelsk gjengjeldelse som verdensopinionen dømmer til «overdreven bruk av styrke».

2. Grupper som Hamas har interesse av å drive den israelske befolkning mot høyre politisk, for å redusere utsiktene til en forhandlingsløsning som sikrer fremtiden til en stat med jødisk flertall.

3. Å drepe så mange israelere som mulig. Forsøke å skremme Israel til underdanighet.

4. Å tilfredsstille den arabiske opinionen som alt for ofte blir undervist i klasserom, moskeer og media at drap på jøder er en forpliktelse.

Disse fire punktene ble først formulert i en artikkel som MIFF publiserte for 19 år siden, men det gjelder fortsatt.

«Det finnes ikke tilfluktsrom på Gaza-stripen»

Tunnelene kunne vært tilfluktsrom for alle sivile i Gaza – «hvis deres ve og vel var viktig for Hamas», skriver oberstløytnant Gunnar Gabrielsen.

Les også: Faktasjekk på påstanden at det «ikke finnes sikre soner i Gaza»

«Bilder fra Gaza kommer fra uavhengige kilder»

Hamas kontrollerer nyhetsformidlingen fra Gaza. Nesten all bilder og videoer som kommer gjennom utenlandske nyhetsbyråer, og blir brukt i norske medier, er levert av lokale palestinere som enten støtter Hamas eller frykter Hamas. Slik har det vært i mange år, påpeker Matti Friedman, en canadisk-israelsk journalist som tidligere har jobbet for nyhetsbyrået AP.

Artikkelen som ble fjernet fra nrk.no under forrige runde av konflikt i 2021 forteller hva Israels fiender ikke vil du skal vite om Israels bombing, og hvordan terrororganisasjonen Hamas kontrollerer narrativet som kommer ut av Gaza med trusler og vold.

«Israel hevner seg etter prinsippet øye for øye, tann for tann»

Israels militære operasjoner mot Hamas og Islamsk Jihad på Gaza-stripen er ikke en hevn, men har som mål å ødelegge terrororganisasjonene militære kapasitet. Hensikten er å gjøre det umulig for terroristene å gjenta en brutal og bestialsk massakre som den vi så 7. oktober. Israel ønsker også å avskrekke andre aktører som går med angreps- og utslettelsesplaner (fremst blant dem er Iran og Hizbollah).

“Øye for øye” er muligens et straffeprinsipp i Hammurabis lov, men ikke etter jødenes Torah. “Øye for øye” er her et erstatningsprinsipp, et øye skal erstattes med et øyes verdi. Anklager om at dette motiverer til en jødisk hevn er et av de mest gjennomgående antisemittiske angrep på jødisk lovgivning gjennom århundrene. Da Lovdata kom med lignende feiltolkning av jødisk lov i 2012, ble artikkelen fjernet umiddelbart da dette ble påpekt av Øyvind Bernatek. I jødisk tradisjon er “øye for øye” en human erstatningsregel som kan måle seg med det beste og mest humane i dagens moderne lovgivning, skrev advokat Jan Benjamin Rødner i MIFFs hovedstyre den gang.

«Gaza er tom for drivstoff, mat og medisiner»

Dette er en løgn. Hamas har i årevis bygget opp lagre av drivstoff, mat og medisiner, i tillegg til ammunisjon og våpen, skrev New York Times 27. oktober. De baserte seg på arabiske og vestlige kilder. Hamas har nok materialer på lager til å krige i tre til fire måneder uten nye forsyninger, sier en høytstående libanesisk kilde til den amerikanske avisen.

Hamas har lagrene sine i underjordiske anlegg, uten å gi tilgang til sivilbefolkningen. Det er rapportert at Hamas gir drivstoff for å holde strømaggregatene ved sykehusene i gang. Dette er fordi Hamas har bygget kommandosentraler under sykehusene, og er derfor interessert i at sykehusene ikke blir evakuert.

MIFF påpekte i forrige uke til ledelsen i EU: Humanitær hjelp til Gaza blir misbrukt av Hamas til skade for sivilbefolkningen

«Norge har ikke gitt økonomisk støtte til Hamas»

«Norge har etter alt å dømme bidratt til den militære opprustningen til Hamas gjennom å finansiere velferdstjenester på Gaza, og derved til krigen som begynte 7. oktober,» skriver to økonomiprofessorer.

«UNRWA arbeider for palestinske flyktninger»

For det første er det ikke flyktninger UNRWA hjelper, de arbeider i første rekke med barnebarn og aller mest oldebarn av flyktninger. Og UNRWA hjelper dem ikke, men blåser bort insentiver til arbeid og investeringer i det palestinske samfunnet. UNRWA legger beslag på store menneskelige og økonomiske ressurser som kunne vært frigjort til å skape en lysere framtid for palestinerne. Enda mer alvorlig er at UNRWA har utviklet seg til å bli en frontorganisasjon for Hamas. Omkring 10 prosent av FN-ansatte i Gaza har koblinger til Hamas og Islamsk Jihad. UNRWA er et hinder i å få til fred. I februar 2024 ble det avslørt at Hamas bygget et datasenter under hovedkvarteret til UNWRA på Gazastripen

«Det bør sendes fredsbevarende styrker fra FN til Gaza»

Etter den andre Libanon-krigen i 2006 har FN-styrker i Sør-Libanon hatt som mandat å hindre militær oppbygging av terrororganisasjonen Hizbollah. FN har fullstendig sviktet i sitt ansvar, og nå har denne Iran-kontrollerte terrorgruppen 150.000 raketter siktet inn mot israelske byer.

«Hamas er ikke Palestina»

Hamas har i lang tid vært den mest dominerende politiske gruppen i de palestinske selvstyreområdene. Palestinske selvstyremyndigheter har ikke tatt avstand fra 7. oktober-massakren, og tvert imot påpekt at utryddelse av jøder er en del av muslimers religiøse plikt. Palestinske selvstyremyndigheter reagerte på 7. oktober med mer jødehat.

PA blir kontrollert av Fatah-bevegelsen til PA-president Mahmoud Abbas. Etter 7. oktober-massakren er det mange eksempler på at Fatah-ledere har uttrykt støtte til massakren, og på Vestbredden blir palestinske barn tatt med på feiring av massakren. «Blodet til [Hamas-]heltene vil bli en forbannelse som fjerner okkupanten [Israel],» sier Mahmoud Al-Aloul, nestleder i Fatah.

Dansk ytre-venstre politiker sier at Hamas er en reaksjonær, antidemokratisk, antifeministisk og antisosialistisk organisasjon. Hvorfor klarer ikke venstrefløyen i Norge å ta like klar avstand fra Hamas som sine kollegaer i Danmark?

«Israel bryter folkeretten»

Det er Hamas som begår krigsforbrytelser, ikke Israel. Ja, Hamas må holdes ansvarlige for tredoble krigsforbrytelser. Deres barbariske angrep på israelske byer er en krigsforbrytelse. Deres bruk av sivile i Gaza som menneskelige skjold (sammen med deres overtakelse av moskeer, skoler og sykehus som baser for militære aksjoner og lagring av våpen er en annen krigsforbrytelse i tillegg. Og deres innsats for å vanskeliggjøre evakuering av sivilbefolkningen fra krigssonen (og i hvert fall i ett tilfelle deres bombing av en sivil evakueringskonvoi som resulterte i mer enn 80 døde), representerer et tredje lag krigsforbrytelser.

«Våpenhvile nå er det eneste riktige»

Fortell det til Hamas, som startet krigen og fortsetter å angripe Israel med raketter hver dag! En våpenhvile nå ville være en seier for de radikale islamistiske angriperne og et nederlag for Israel. Ropet om en øyeblikkelig våpenhvile er ment til å nøytralisere Israel, la det ligge utsatt til og være svekket før de neste angrepene som med sikkerhet vil komme fra Hamas, Hezbollah og andre stedfortredere for Den islamske republikken Iran.

«Hamas representerer ikke palestinerne i Gaza»

Palestinerne i Gaza ga Hamas valgseier i 2006. Titusenvis av palestinere i Gaza har stilt opp som terrorister for Hamas. Hundretusenvis av palestinere i Gaza jublet etter massakren på 1400 israelere 7. oktober. Les mer i artikkeklen Ti myter som må knuses om Israels forsvarskrig. «Dette betyr ikke at Israel kan eller bør anse enhver palestinsk husholdning i Gaza som et mål. Overhodet ikke. Men det betyr at de sentimentale følelsesutbruddene som skal forskjønne mange onde palestinere, binde Israels hender på ryggen i en krigstid og svekke vestlig besluttsomhet i støtten til Israel – er helt malplassert.»

«At flere palestinere enn israelere blir drept må bety at Israel må fordømmes»

Det store flertallet palestinere drept de siste tiårene er terrorister. Det store flertallet israelere drept i samme periode er sivile. Det store flertallet palestinere drept er terrorister av den typen som gjennomførte 7. oktober-massakren i Israel. Les mer i artikkelen Løgn, forbannet løgn og VGs statistikk.

«Nesten halvparten av boligene på Gaza-stripen er ødelagt»

Statsminister Jonas Gahr Støre serverte flere feil da han var gjest direkte i NRK Dagsrevyen i slutten av oktober. En av påstandene som det var lett å faktasjekke, var påstanden om at «nær halvparten av bygningene er ødelagt». Også svaret fra statsministerens kontor bekrefter at Støre sa feil.

«Norges naboland er like kritisk til Israel som den norske regjeringen»

Feil. Det eneste nabolandet til Norge som er like kritisk til Israel er Russland. Alle nordiske land og våre viktigste europeiske allierte Tyskland og Storbritannia avstod fra å stemme for FN-resolusjonen 27. oktober. Norge stemte for.

«Hamas er en motstandsbevegelse slik som «Gutta på skauen» under andre verdenskrig»

Hamas er ingen palestinsk frigjøringsorganisasjon, slik Palestinakomiteen feirer dem som, men en jihadistisk terrororganisasjon med mål om å opprette et storkalifat akkurat som Islamsk Stat. Når de snakker om «frigjøring av Palestina» er det bare et springbrett mot dette målet. Det ultimate målet deres er å legge alle verdens mennesker «under islams skygge» (artikkel 6 i charteret).

Å sammenligne Hamas med «Gutta på skauen» er horribelt og en direkte nedverdigelse av hjemmefronten under andre verdenskrig. «Gutta på skauen» drepte ikke sivile verken av militære hensyn eller av religiøse mål om å oppnå billett til paradis eller som ren forlystelse. I Gaza feires voldtektene og drapene av barn, kvinner og menn. Hamas-terroristene er stolte av å ydmyke og torturere sine fiender på den mest skammelige måten. Hamas-soldatene er feige og æreløse og går på angrep på forsvarsløse sivile i stedet for å kjempe soldat mot soldat. 

«Gutta på skauen» kjempet mot en nazistisk ideologi hvor jødehatet var en svært dominerende faktor. Den samme ideologien gjennomsyrer Hamas og jødehat og opplæring i jihad er en del av pensum i den palestinske skolen.

Hamas har som mål å utslette Israel. Det blir ingen fred før Hamas anerkjenner Israel sin rett til å leve med trygge grenser.

«Hamas-krigere»

Selv om statsminister Jonas Gahr Støre har kalt Hamas for en terrororganisasjon, så fortsetter de norske mediene å omtale terroristene til Hamas og Islamsk Jihad for «krigere».

«Gaza er verdens største fengsel»

Før 7. oktober tillot Israel tusenvis av palestinere fra Gaza å komme inn på jobb i Israel. Israel har de siste årene mangedoblet antallet arbeidstillatelser for palestinere på Gazastripen. Mange tjener ti ganger mer i Israel enn på Gaza, rapporterte MIFF i august 2022. Ifølge OCHA var det 121.000 grensepasseringer inn og ut av Gaza i august 2023, et rekordhøyt nivå.

I en NTB-artikkel skrev nyhetsbyrået at at grenseovergangen Rafah mellom Gazastripen og Egypt har «vært stengt siden 2005», etter «en avtale med Israel». Men dette er ikke annet enn fake news fra NTB, påpekte MIFF 14. oktober.

Palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen har hatt en klar økning i FNs levekårsindeks (Human Development Index, HDI) i perioden 2004 til 2021. I 2021 var gjennomsnittlig HDI-indeks på verdensbasis på 0,722 poengFlere av regionene i de palestinske selvstyremyndighetene ligger over dette nivået  – Salfit, Ramallah, Al-Bireh og Jeriko på 0,727 og Jenin, Tubas, Tulkarm, Nablus og Qalqilya på 0,723. Øst-Jerusalem ligger like under det globale gjennomsnittet (0,721). Også regionene med lavest levekår, Gaza by og Nord-Gaza (0,699) har hatt en klar vekst fra 2004 (da var nivået 0,638).

«Gaza er hermetisk lukket»

Israels fiender har hevdet at Gaza er hermetisk lukket i årevis. Men etter at Israel faktisk stengte for forsyninger etter massakren 7. oktober, klager de samme personene på at tilførsel nå er stanset! Hvor er logikken. Dermed avslører de sin egen årelange løgn. Israel har levert strøm, vann, drivstoff og alle varer som ikke kan misbrukes militært gjennom grensestasjonene.

I 2022 satte palestinske aktivister i gang en kampanje i protest mot Hamas, hvor de holdt den islamistiske bevegelsen ansvarlig for fattigdom, arbeidsledighet og tøffe økonomiske og humanitære forhold på Gazastripen. Protestene mot Hamas flammet opp igjen i 2023. Hamas-terroristene slo hardt ned på demonstrantene.

Hamas-lederskapet bor i flotte villaer, kjører dyre biler og spiser på luksusrestauranter. Og topplederne bor ikke på Gaza engang,. Den øverste ledelsen i Hamas bor blant annet i Qatar og Egypt, hvor de lever godt med sine formuer på flere milliarder kroner.

«Gaza er under blokade»

Før 7. oktober var ikke Gaza under blokade, kun våpenblokade. Det gikk hundrevis av semitrailere med varer og medisiner fra Israel til Gaza hver eneste dag. Strøm og vann ble levert. Hvilken annen nasjon ville ha behandlet sin fiende på samme humane måte?

Ti tusen palestinere på Gazastripen jobber for den israelske moteindustrien, rapporterte et saudi-arabisk nyhetsbyrå i 2022.

Etter 7. oktober er Gaza under blokade. «Blokade er en lovlig krigføringsmetode. Men hvis sivilbefolkningen blir utsatt for utsulting eller tilsvarende, har man plikt til å slippe inn hjelpesendinger. Denne plikten blir ikke aktuell før det har gått noe tid. En endelig vurdering kan derfor ikke skje ennå,» skriver Arne Willy Dahl, tidligere generaladvokat for Forsvaret. Israel har gått med på å slippe inn humanitære forsyninger via Egypt. For en mer detaljert juridisk drøftning om blokaden, les denne artikkelen av professor Avi Bell

«Gaza er okkupert»

Israel trakk seg helt ut av Gaza-stripen i 2005, alle bosettere og alle soldater. De som anklager Israel for å okkupere Gaza-stripen, bruker en helt annen definisjon av ordet enn det som ellers er vanlig. De kan henvise til at «FN sier Gaza er okkupert», men det betyr ikke at det er sant. FN-systemet er i flere tiår blitt benyttet av palestinerne og deres allierte blant arabiske, muslimske og ikke-demokratiske land til å kritisere og fordømme Israel på urettferdig grunnlag. 

«Gaza er et av verdens mest tettbefolkede områder»

Flere av bydelene i Oslo har høyere befolkningstetthet enn Gaza. Innenfor kommunegrensene til Paris bor det over 2,2 millioner mennesker på mindre enn en tredel av Gazas areal, skrev MIFF i 2012. Paris er 105 kvadratkilometer  og tettheten er nesten fem ganger større enn på Gaza-stripen. Det finnes et stort antall byer i verden hvor mennesker bor mye tettere enn på Gaza-stripen.

Klikk her hvis du vil ha svar på ofte stilte spørsmål og lese mer om grunnlaget for Israel.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart