Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Regjeringen gir 275 millioner til «frontorganisasjon» for Hamas

Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre. (Foto: Norges FN-kontor, flickr)
- Jeg er glad for at vi i dag kan overføre 275 millioner kroner til UNRWAs arbeid for palestinske flyktninger, sa utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding onsdag 7. februar.

Det er mange som ikke er glad for regjeringens siste pengeoverføring til UNRWA.

USA, Tyskland, EU, Sverige, Japan, Frankrike, Sveits, Canada, Storbritannia, Nederland, Australia, Italia, Østerrike, Finland, New Zealand, Island, Romania og Estland er blant landene som nylig har fryst alle overføringer til UNRWA.

– Bistand må gå til de rette organisasjoner og ikke komme i nærheten av terrorisme, sier Johan Forssel, Sveriges bistands- og handelsminister. Alle de andre landene har lignende forklaringer.

Men Arbeiderpartiets utenriksminister fortsetter å pøse penger inn i systemet selv om han er kjent med UNRWAs koblinger til terror. Barth Eide gir penger til UNRWA selv om MIFF forklarte ham i brev sendt 31. januar hvorfor det vil være en veldig dum idé.

– UNRWA er råtten til kjernen og har blitt en systematisk inkubator for hat, hets og terror. Mens Norge har økt finansieringen til UNRWA, har Hamas-ledere beriket seg personlig til å bli milliardærer og investert tungt i tunneler og militære forberedelser til massakren 7. oktober. De hadde ikke klart dette uten UNRWA, skrev MIFF i brevet.

Men i Utenriksdepartementet ville de ikke høre. «UNRWAs økonomiske situasjon er akutt. Flere store givere holder igjen pengestøtten etter beskyldninger om at tolv av organisasjonens 13.000 ansatte i Gaza skal ha bidratt i Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober,» heter det i pressemeldingen.

– Vi er sjokkerte over disse påstandene og forventer full åpenhet. Det må være null-toleranse for slike handlinger. Likevel det er helt feil å kollektivt straffe millioner av mennesker for de påståtte handlingene til tolv medarbeidere. Jeg oppfordrer alle som har stanset støtten til å tenke gjennom konsekvensene. Dette er dramatisk ikke bare for befolkningen i Gaza, men også for palestinere i hele Midtøsten, sier Eide.  

Her er det forskjell på utenriksministerens ord og handling. Pengeoverføringen signaliserer 275 millioner ganger at det nettopp er toleranse i den norske regjering for å delta i terrorkrig mot Israel. I tillegg er anklagene mot UNRWA mye mer alvorlige enn at tolv ansatte deltok i 7. oktober-massakren. Ifølge israelsk etterretning kan ti prosent av UNRWAs ansatte i Gaza identifiseres som Hamas- eller Islamsk Jihad-aktivister; hundrevis av andre feiret åpenlyst voldtektene og drapene 7. oktober, og 190 UNRWA-ansatte er «forherdede militante» – stridende og mordere med en terrorbakgrunn som ikke er til å ta feil av.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sier at «UNRWA distribuerer mesteparten av varene som kommer inn i Gaza». Også denne jobben har UNRWA vist seg å være dårlig på. Flere ganger har israelske myndigheter kritisert UNRWA og FN for å trege med å distribuere humanitære varer som Israel allerede har kontrollert og gjort klar til levering til Gaza.

– UNRWA er mye mer enn en humanitær organisasjon. UNRWA er en forpliktelse om at det det internasjonale samfunnet skal ivareta de palestinske flyktningenes grunnleggende behov inntil det er oppnådd en politisk løsning på konflikten. Å løpe fra denne forpliktelsen nå som Gaza nærmest er lagt i ruiner, er helt uaktuelt for Norge, sier Eide.

Saken er at Norge burde stanset bidragene til UNRWA for lenge siden. Her følger noen av hovedargumentene, lett oppdatert, som MIFF brukte da vi kritiserte Solberg-regjeringen for overføringer til UNRWA i 2018:

For det første er det ikke flyktninger UNRWA hjelper, de hjelper i første rekke barnebarn og aller mest oldebarn av flyktninger.

Men det største problemet med den norske bevilgningen er at UNRWA ikke bidrar til en løsning på konflikten, snarere tvert imot.

Det største problemet er UNRWAs oppdrag. Vi «gir assistanse, beskyttelse og politisk oppmerksomhet (advocacy)» til fem millioner palestinske flyktninger, “i påvente av en løsning på deres situasjon», skriver UNRWA. FNs forskjellsbehandling av flyktninger er åpent tilgjengelig for alle som sjekker de to organisasjonenes nettsteder.

UNHCR løser det ene flyktningproblemet etter det andre ved å integrere flyktningene der de er, eller med gjenbosetting i tredjeland. UNHCR løser situasjonen. De som før var flyktninger, er det ikke lenger. UNRWA bruker milliarder av kroner på å videreføre flyktningstatusen til palestinerne i generasjon etter generasjon. UNRWA sementerer situasjonen og er blitt en del av problemet.

Da Norge hadde formannskapet i UNHCRs gjenbosettingsgruppe våren 2006, arbeidet regjeringen for «å styrke UNHCRs saksbehandlingskapasitet (…), bidra til at flere nye land tar del i gjenbosettingsarbeidet, og arbeidet for en felles gjenbosettingsinnsats for å løse fastlåste flyktningsituasjoner» (St.prp. nr. 1, 06-07).

Palestinernes flyktningsituasjon har vært fastlåst lenger enn noen andre. Likevel er det ingen initiativ fra UNRWA til å gjøre en gjenbosettingsinnsats. UNRWA avsluttet de siste tegn på slik innsats i 1959. Norske regjeringer av skiftende farge har heller ikke gjort noe.

Så lenge Norge støtter UNRWA, er vi med på å gi næring til den helt urealitiske drømmen hos palestinerne om «rett til å vende tilbake» til det som i dag er Israel. Dette er en rett som ingen andre store flyktninggrupper har fått, langt mindre deres etterkommere i fjerde generasjon. Dersom Israel skulle bli tvunget til å åpne grensene for alle flyktningenes etterkommere, ville det gjøre slutt på den eneste jødiske staten i verden.

Ingen blir mer skadelidende for denne dobbeltstandarden enn palestinerne selv. UNRWAs arbeid har blåst bort insentiver til arbeid og investeringer i det palestinske samfunnet. UNRWA legger beslag på store menneskelige og økonomiske ressurser som kunne vært frigjort til å skape en lysere framtid for palestinerne.

Så lenge UNRWA fortsetter med sin nåværende agenda, burde all norsk støtte blitt stanset. Her er fem grunner til hvorfor det ville vært riktig.

Det er også avslørt at UNRWA opererer med ekstremt oppblåste tall.

Stans pengestrømmen til UNRWA-ansattes jødehat, skrev MIFF i 2015.

MIFF forventer at regjeringen legger økonomisk press på UNRWA til å legge om sitt arbeid slik at det bidrar til en løsning på konflikten og en løsning for situasjonen for etterkommere av palestinske flyktninger. Antisemittisme og Israel-hat må ut av UNRWAs skoler.

Her følger flere artikler om UNRWA fra de siste årene. Hvis du leser noen av dem, vil du være blant dem som sørger over at regjeringen gir nye 275 millioner kroner til organisasjonen.

Ti myter om UNRWA du kanskje har trodd på

UNRWA er tvers gjennom råtten organisasjon. I stedet for å være med og løse den israelsk-palestinske konflikt, så viderefører de den. Det gjør at de er et hinder for fred.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart