Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

NRK har publisert en graf om dødstall som er full av feil

Skjermdump fra nrk.no
NRK oppgir FN som kilde for sin graf, men for 13 av 15 år tar ikke NRK med de israelske dødstallene som FN oppgir!

De norske mediene lager ulike grafer under den pågående krigen mellom Israel og Hamas. 29. oktober påpekte MIFF hvordan VGs graf over dødstall tildekker viktige sider ved de krigførende partenes intensjoner.

Alt vi sa om VGs graf gjelder også for grafen NRK publiserte 31. oktober. Derfor skal vi straks gjenta det. Men NRKs versjon er om mulig enda verre, full av rene faktafeil.

NRK har klart å publisere en graf der alle israelske terrorofre fra 2008 til 2022 er helt borte, bortsett fra året 2014. Tallene for døde israelere er ikke synlige, heller ikke når man beveger musepekeren inn over grafen.

NRK oppgir at de bruker FN som kilde, og på FNs informasjonsside finner MIFF at 191 israelere ble drept i palestinsk terror i de to periodene 2008-2013 og 2015-2022. I tillegg ble 88 drept i 2014, men det tallet har NRK fått med seg. Totalt ble altså 279 israelere drept i terror fra 2008-2022, men NRKs graf oppgir bare 88 av dem. (I tillegg ville titusenvis av israelere blitt drept dersom ikke Israel hadde stanset angrep, se under.

Så til hva man kan si om disse grafene generelt.

For det første skiller ikke grafene på stridende og sivile. Det store flertallet palestinere drept i perioden 2008 til 2023 er terrorister. Det store flertallet israelere drept i samme periode er sivile. Fra høsten 2000 til sommeren 2023 ble 1.424 israelere drept av palestinsk terror, ved å begynne grafen i 2008 fjerner de norske mediene de høye israelske dødstallene i den andre intifadaen.

For det andre er det store flertallet palestinere drept i perioden 2008 til 2023 terrorister av den typen som gjennomførte 7. oktober-massakren i Israel. De tilhørte terrororganisasjonene Hamas, Al-Aqsa Martyrbrigader, Islamsk Jihad, PFLP, DFLP og andre mindre utgaver av lignende typer organisasjoner: Voldelige islamister og marxist- og nazi-inspirerte grupper.

For det tredje, og dette følger direkte av punkt to, er de fleste av de drepte palestinerne i VGs og NRKs grafer drept for å hindre massakrer og terrorangrep som det vi så 7. oktober. En stor del av dem er drept mens de for eksempel forsøkte å knivstikke jøder, fordi de var drevet av en nazi-inspirert, jihadistisk ideologi. Hvert eneste år i denne perioden har israelske sikkerhetstjenester avverget og stanset hundrevis av alvorlige terrorangrep. Dødstallene i disse terrorangrepene ville vært i titusenvis av israelere dersom ikke de palestinske angriperne hadde blitt stanset – enten det var folk som utviklet bomber, gikk til angrep med kjøretøy, angrep med kniv eller skytevåpen.

For det fjerde er en betydelig andel av de drepte palestinerne, særlig i de mest dødelige årene 2008/2009, 2014, 2021 og 2023, drept fordi de deltok i rakettangrep mot Israel. Dersom ikke Israel hadde hatt et effektivt rakettforsvar, pluss varslingssystemer og bomberom, ville disse angrepene også krevd titusenvis av israelske liv.

Grafene tildekker hva som er de krigførende partenes kapasitet og intensjoner. Israelske dødstall har frem til 7. oktober 2023 vært relativt lave fordi Israels forsvarsevne har dempet palestinske terrororganisasjoners mulighet til å påføre Israel store tap. Denne forsvarskampen fra Israels side er det som har kostet de palestinske livene, både de stridende (som er de aller fleste) og de sivile (som dessverre er blitt offer fordi palestinske grupper skjuler seg blant sivilbefolkningen).

Israel har i hele denne perioden hatt kapasitet til å påføre palestinsk side mye, mye større dødstall. Israel er en atommakt med et av verdens sterkeste militære styrker. Men for Israel er liv mye verdt, og derfor har veldig få palestinere blitt drept i de årene der det har vært færre palestinske angrep. I sine forsvarsoperasjoner etter 7. oktober har Israel fortsatt med å ramme militære mål på Gaza-stripen. Hvis Israel hadde vært ute etter å maksimere dødstall, ville statistikken sett helt annerledes ut. Til slutt: For palestinske terrororganisasjoner er ikke liv mye verdt. Som Norges tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sa på NRK Nyhetsmorgen lørdag 28. oktober: «For Hamas betyr ikke det noen ting, for Hamas er det nettopp en fordel at sivilbefolkningen lider, for det er jo hele strategien deres – det er å plassere Israel i en uholdbar situasjon internasjonalt.» Hamas ønsker sivile tap på Gazastripen, sa han 11. oktober.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart