Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

– Israel gikk ekstra langt for å beskytte sivile

Militære eksperter som har gransket Israels krigføring under Gaza-krigen i 2014. (Foto: UN Watch)
Militære eksperter som har gransket Israels krigføring under Gaza-krigen i 2014. (Foto: UN Watch)
- Israel forsøkte å unngå Gaza-krigen og overgikk ofte de internasjonale standarder for lover om væpnet konflikt, konkluderer en gruppe europeiske og amerikanske militæreksperter.
  • Her følger en full oversettelse av brevet som gruppen av militærekseperter har sendt til FNs menneskerettighetsråd. Takk til Jørgen Johannessen for oversettelse.

Fra 18.-22. mai 2015 dro «The High Level International Military Group«, satt sammen av 11 tidligere forsvarssjefer, generaler, høyere offiserer, politiske ledere og offentlige representanter fra USA, Tyskland, England, Storbritannia, Spania, Italia, Australia og Colombia til Israel for å finne fakta om konflikten i Gaza i 2014. Vi ble ledet av general Klaus Naumann, tidligere forsvarssjef i Tyskland og formann for NATOs militære komité, den høyest rangerte offiseren i alliansen, og Giulio Terzi, tidligere utenriksminister i Italia. I gruppen var også ambassadør Pierre-Richard Prosper, tidligere ambassadør med ansvar for krigsforbrytersaker i USAs utenriksdepartement og Rafael Bardaji, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver i Spanias regjering.

Dette var en del av et langsiktig prosjekt i gruppen. Vi er mest opptatt av hvordan sivile liv kan beskyttes og militære styrker kan kjempe effektivt når operasjoner må gjennomføres i et tettpakket sivilt område. Vi vil komme med en full rapport til høsten.

Vårt oppdrag i Israel var unikt. Vi var den første multinasjonale gruppe av høyere offiserer som har besøkt landet. Vi fikk tilgang til den israelske regjering og forsvarsstyrkene på en måte som aldri tidligere er gitt noen annen gruppe, fra statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminster Moshe Ya’alon og helt ned til feltoffiserer, ansvarlige for krigføringen i felt.

Vi var vel orientert om påstandene fremsatt av noen regjeringer, FN, menneskerettighetsgrupper og media, at Israel i Gaza handlet utenfor gjeldende regler for væpnet konflikt. Noen har påstått at det israelske forsvaret (IDF) ikke viste tilbakeholdenhet eller til og med bevisst rettet angrep mot uskyldige sivile.

Våre funn leder oss til motsatt konklusjon. Vi etterprøvet omstendighetene som førte til den tragiske konflikten sist sommer og er ikke i tvil om at denne krigen ikke var en krig Israel ønsket. Israel forsøkte å unngå konflikt og begrenset seg veldig over en periode over flere måneder før krigen da israelske sivile ble utsatt for sporadiske rakettangrep fra Gaza. Da krigen til slutt begynte, gjorde Israel gjentatte forsøk på å stanse krigshandlingene. Krigen Israel tilslutt var tvunget til å kjempe mot Hamas og andre ekstremister fra Gaza, var en legitim krig, nødvendig for å beskytte landets sivile og territorium mot vedvarende angrep fra andre siden av grensen.

I hovedsak rettet rakettangrepene til Hamas seg bevisst og uten diskriminering mot israelsk sivilbefolkning sør i landet. Vi besøkte en kibbutz, Nahal Oz, som ble truffet av mer enn 150 Hamas-raketter sist sommer. Dette forårsaket tap av liv og ødeleggelser i stor skala. Mange angrep ble rettet mot store byer lenger nord, som Jerusalem og Tel Aviv. Hamas fyrte bevisst av raketter mot Ben Gurion internasjonale flyplass, og med det forstyrret og truet de internasjonal sivil luftfart. Det er ingen tvil om at disse angrepene innebærer krigsforbrytelser.

Hamas konstruerte også en rekke tunneler med hjelp av materialer fra humanitære forsyninger. Tunnelene krysset grensen mellom Gaza og Israel og kom i mange tilfeller opp nær sivile lokalsamfunn. Vi var inne i en slik tunnel, som strakte seg over to kilometer. Den endte bare noen få hundre meter fra en kibbutz og var sannsynligvis planlagt til å gå helt inn i kibbutzen. Vi kan ikke skjønne annet enn at disse tunnelene ble gravd, i det minste delvis, for å angripe, drepe, og bortføre israelske sivile. Dette innebærer også krigsforbrytelser.

Hamas iverksatte angrep mot Israel fra hjertet av dets eget lokalsamfunn i Gaza. De posisjonerte også sin ammunisjon og militære styrke der, inkludert i skoler, sykehus og moskeer. I tillegg til nøye dokumentert bevis fra IDF på dette, har vi også sett internasjonale mediers foto som bekrefter adskillige tilfeller og er klar over at offentlige tjenestemenn i Hamas selv har opplyst at det ble brukt menneskelige skjold. En nylig rapport fra FNs generalsekretær bekrefter at Hamas i noen tilfeller brukte FNs fasiliteter for å lagre ammunisjon og utføre angrep.

Igjen, disse handlinger innebærer helt klart en mengde krigsforbrytelser. Reglene om væpnet konflikt forbyr ikke bare bruk av menneskelige skjold, men reglene forlanger også at stridende styrker sikrer at sivile er fysisk evakuert ut av krigssonen. Hamas gjorde ikke noe forsøk på dette, tvert om er det dokumentert tilfeller hvor de tvang sivile til å bli ved, eller returnere til, steder hvor man forventet israelske angrep.

IDF iverksatte en rekke forebyggende tiltak for å redusere sivile tap. Alle våre hjemlands egne styrker er selvfølgelig forpliktet til å beskytte sivile liv i krig, men ingen av oss kjenner til noen hær som gjør slike omfattende tiltak som IDF gjorde sist sommer for å beskytte sivilbefolkningen under de gjeldende forhold.

Vi fikk en brief på IDFs prosedyrer og standarder for å bekrefte at et angrepsmål er et militært mål, om sivile er tilstede eller fraværende og de strengere kravene for både militær og juridisk autorisasjon til å angripe et mål. Vi ble fortalt om noen tilfeller der IDF nektet å angripe militære mål på grunn av tilstedeværelsen av sivile. På grunn av dette risikerte, og mistet, IDF også i noen tilfeller israelske liv.

Tiltak som ble gjort for å advare sivile [i Gaza] inkluderte telefonoppringninger, SMS, flygebrev, radiosendinger, kommunikasjon med FNs stab i Gaza og detonasjon av ufarlige små ladninger av eksplosiver som er kjent som «å banke på taket». Når det var mulig, forsøkte IDF også å gi veiledning om trygge plasser og fluktruter.

Vi fikk en brief på IDFs proporsjonatitetsprinsipper og beregninger brukt i situasjoner hvor et angrep virket sannsynlig å kunne resultere i sivile dødsfall. Vi mener generelt at IDF opptrådte proporsjonalt som det blir krevd av reglene for væpnet konflikt, og ofte gikk lengre enn det som er krevd juridisk når det gjelder proporsjonalitet, nødvendighet og diskriminering.

Vi fikk også en brief i detalj om Israels humanitære innsats for å redusere lidelsen til den sivile befolkningen i Gaza. Tiltakene som ble gjort overgikk ofte kravene i Genève-konvensjonen. Noen ganger satte tiltakene israelske liv på spill. Til en viss grad bidro disse tiltakene også til å undergrave effektiviteten til IDFs operasjoner ved midlertidig å stanse militær aktivitet, og dermed tillate Hamas å omgruppere seg og å samle nye krefter. Forsyninger gitt til sivilbefolkningen av Israel ble ofte misbrukt av Hamas til militært bruk.

Vi har forstått at over 2.000 mennesker døde i Gaza under konflikten. I en befolkning på antatt 1,8 millioner, over en 50 dagers periode, ville mange dødd av årsaker som  ikke er relatert til konflikten. Vi vet også at noen døde som følge av at Hamas-angrep mot Israel traff feil. En fersk rapport fra Amnesty International hevder at Hamas myrdet minst 23 personer i løpet av denne perioden og torturerte titalls andre.

Basert på nøye granskning av åpne kilder, så vel som hemmelig etterretning, har IDF informert oss om deres anslag: Over halvparten av dem som er erklært døde var stridende fra Hamas eller andre grupper som var engasjert i kampene. Det er et antall høyere enn det som vanligvis anslås av FN, som gjør sine vurderinger basert på Hamas sine kilder. Dette etterlater uansett et dypt bekymringsfullt antall sivile dødsfall, muligens rundt 1000, hvor mange ble drept av Israelsk militær handling.

Vi ser at noen av disse dødsfallene var et resultat av feil og feilbedømminger, som vi nevner under. Men vi forstår også at majoriteten av de drepte var et tragisk uunngåelig utfall av å forsvare seg mot en fiende som bevisst utfører angrep fra posisjoner inne blant sin egen sivilbefolkning. Vi må derfor anse at Hamas og deres terroristkollegaer, som aggressorer og brukere av menneskelige skjold, er ansvarlige for den overveldende majoritet av dødsfall i Gaza denne sommeren.

I krig, som i alle faser av livet, blir det gjort feil, inkludert feilvurderinger, forvirring, og teknisk svikt. Soldater kan også individuelt bryte loven, bryte militær politikk, regler for krig (ROE) og militær lov. Alt dette skjedde i IDFs rekker under Gaza-konflikten på samme vis som det skjer i alle militære styrker.

Vi fikk en omfattende briefing av IDFs militære advokatgeneral og av andre militære advokater. Vi er blitt fortalt at hvor brudd på etikette og feil er påstått, er disse sakene gjenstand for streng og transparent etterforskning og om nødvendig rettslig prosedyre og straff. Det israelske militære rettsvesenet inkluderer et antall robuste kontroller og sjekker, som vi ble briefet om, inkludert et overordnet oppsyn fra landets vidt respekterte suverene domstoler.

Vi er enig med USAs forsvarssjef, general Martin Dempsey, som etter Pentagons tilsvarende undersøkelsesbesøk i Israel, sa i november om konflikten i Gaza i 2014: «Israel gikk ekstraordinært langt for å begrense følgeskader og sivile skadevirkninger.»

Våre samlede funn viser at i løpet av «Operation Protective Edge» [IDFs betegnelse på Gaza-krigen] sist sommer, i luften, på bakken og til sjøs, så fulgte Israel ikke bare internasjonale standarder for lover om væpnet konflikt, men i mange tilfeller overgikk de disse standardene vesentlig. Dette så vi klare bevis for ifra de øverste til de laveste nivåer i kommandokjeden. Et bevis på hvor seriøst Israel tok sin moralske plikt og ansvar under lov om væpnet konflikt, er at Israel i sin samvittighetsfulle etterlevelse av krigslovene i noen tilfeller mistet israelske sivile og militære liv.

Undertegnet av medlemmer av «High Level International Military Group» som besøkte Israel 18.-22. mai 2015,

Giulio Terzi – tidligere utenriksminister i Italia.

General Klaus Nauman -tidligere stabssjef i Bundeswehr og formann i NATOs militære komité.

General Vincenzo Camporini – tidligere forsvarssjef i Italia.

Admiral Jose Maria Teran – tidligere sjef for fellesstaben i Spania.

Ambassadør Pierre-Richard Prosper – tidligere ambassadør med ansvar for krigsforbrytersaker i USAs utenriksdepartement.

Rafael Bardaji – tidligere rådgiver for nasjonal sikkerhet i den spanske regjeringen.

Generalløytnant Davis A. Deptula – tidligere kommandant for luftstyrkene i USAs Stillehavskommando.

Generalmajor Jim Molan – tidligere operasjonssjef i Hovedkvarteret for den multinasjonale styrken i Irak og kommandør av det australske forsvarets høyskole.

Oberst Eduardo Ramirez – colombiansk kongressmedlem og tidligere forsvarssjef i Colombia.

Oberst Vincent Alcazar – tidligere høyere officer i USAs luftforsvar i Irak og Afghanistan.

Oberst Richard Kemp – tidligere sjef for de britiske styrkene i Afganistan.

31. mai 2015

Prosjektet er sponset av «Friends of Israel Initiative», ledet av Spanias tidligere president Jose Maria Aznar.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart