Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

FN-rapport: – Israels Gaza-blokade er lovlig

Palmer-rapporten om Gaza-flåten 2010 er holdt tilbake i flere omganger, men innholdet ble offentliggjort av New York Times 1. september. Store deler av teksten blir mottatt positivt i Israel, ikke minst fordi sjøblokaden av Gaza blir erklært lovlig. Jerusalem blir likevel bedt om å kompensere voldsaktivistenes etterlatte og beklage volden i forbindelse med bordingen av Mavi Marmara.

31. mai 2010 ble en flåte på seks skip bordet av israelske soldater i Middelhavet. Flåte var på vei mot Gaza, med et uttalt mål om å bryte den israelske sjøblokaden. IDF forsøkte gjentatte ganger å få båtene til å endre kurs frivillig, men uten å lykkes. Deretter ble det gitt ordre til å ta kontroll over skipene.

I fem av tilfellene gikk dette smertefritt. Men om bord i den tyrkiske passasjerferjen Mavi Marmara hadde voldelige aktivister nøye planlagt et angrep Soldatene ble møtt med slagvåpen straks de satte beina på dekk. Til slutt endte konfrontasjonen med at ni tyrkiske statsborgere ble drept.

Ber Israel betale erstatning
Den 105-sider lange rapporten konkluderer med at det var Israels «overdrevne bruk av makt» som var hovedårsak til at ting utviklet seg som det gjorde ombord på skipet. Den mener også det var unødvendig å borde skipene med betydelige styrker og mener «ikke-voldelige muligheter» burde blitt forsøkt først.

Derfor mener FN-komiteen at Israel burde komme med en beklagelse til Tyrkia, samt betale erstatning til de etterlatte.

Stiller spørsmål med IHHs hensikt
Likevel frikjenner ikke rapporten IHH, den tyrkiske organisasjonen som eier Mavi Marmara. Etter å ha kritisert flåten som helhet for å ha handlet «skjødesløst» i sitt forsøk på å bryte blokaden, skriver komiteen:

– Flertallet av deltakerne hadde ingen voldelige hensikter, men det er fortsatt store spørsmål rundt handlingene, den faktiske hensikten og målene til flåteorganisatorene, særlig IHH. Flåtens handlinger gjorde uten grunn at potensialet for eskalering var tilstede.

Kritikk av Tyrkia
Tyrkia får kritikk for ikke i sterk nok grad å ha advart landets flåtedeltakere om farene ved operasjonen. Ifølge rapporten kunne de også ha lagt ned større innsats i å unngå at deltakerne ville bruke vold.

Forsvarer Israels sjøblokade
Blokaden av Gaza-stripen er ifølge Palmer-komitéen både «lovlig og legitim». Israel står overfor «en virkelig trussel mot dets sikkerhet fra militante grupper på Gaza. Sjøblokaden ble innført som et legitimt sikkerhetstiltak for å forhindre våpen fra å komme inn på Gaza via sjøen. Og implementeringen av den svarte til kravene i internasjonal lov,» heter det. Komitéen gir også Israel rett i at de gjentatte rakettangrepene gjør det legitimt for staten å forsvare seg selv og sine innbyggere.

– Alle muligheter vurdert
– Siden 2001 har tusenvis av raketter og granater blitt avfyrt inn mot Israel i et stadig økende antall fra Gaza-stripen. Med dette som bakteppe erklærte Israel at de er i en væpnet konflikt med dem og palestinske terrororganisasjoner, og at det normative rammeverket som skulle bli brukt i operasjonene til IDF var prinsippene og reglene i Lovene for væpnet konflikt. I denne kontekst innførte regjeringen i Israel en sjøblokade på kysten av Gaza-stripen 3. januar 2009, for å forhindre våpen, terrorister og penger fra å komme inn på Gaza-stripen via sjøen.

– Sjøblokaden ble innført kun etter at alle andre muligheter var vurdert og det ble bestemt at en sjøblokade var det mest effektive og omfattende lovlige middel til å konfrontere den stadige sikkerhetstrusselen.

– Det ser åpenbart nok ut til at å stoppe disse voldelige handlingene var et nødvendig steg for Israel for å beskytte sitt folk og forsvare seg selv […] Panelet konkluderer på denne måten med at den usikre juridiske statusen til Gaza under internasjonal lov ikke kan bety at Israel ikke har rett til å forsvare seg selv mot væpnede angrep rettet mot sitt territorium.

Hamas de facto myndighet
Deretter gir panelet også Israel rett i at blokaden er både proporsjonal og legitim.

– Panelet er ikke overbevist om at sjøblokaden var et ikke-proporsjonalt tiltak fra Israels side med tanke på trusselen de stod overfor.

– Omstendighetene rundt Gaza er unike og likheter finnes ikke noe annet sted i verden. Heller ikke er det sannsynlig at det vil skje i framtiden […] Hamas er den de facto politiske og administrative myndighet på Gaza og som i stor grad kontrollerer hendelser på bakken der. Det er Hamas som skyter prosjektilene inn i Israel, eller tillater andre å gjøre det.

– Israel hadde rett til å gjøre ansvarlige tiltak for å forhindre innføring av våpen til Gaza […] Det er ingenting hos panelet som gir grunn til å tro at Israel ikke har opprettholdt en effektiv og upartisk blokade. […] Det ville vært ulovlig dersom innføringen [av blokaden] var ment å utsulte eller kollektivt straffe en sivil befolkning. Likevel, det er intet materiale […] som ville bekrefte disse anklagene. […] Tvert imot er det åpenbart at Israel har hatt militære hensikter.

Humanitær situasjon et «annet spørsmål»
Palmer-komiteen mener man ikke kan bruke en vanskelig humanitær situasjon på Gaza-stripen som begrunnelse for at blokaden er ulovlig. Årsaken til at Israel opprettholder blokaden er å forhindre våpensmugling. Dermed er den humanitære situasjonen et helt annet politisk spørsmål, som ikke har noe å gjøre med blokadens legitimitet i seg selv. De krever likevel at Israel endrer sin politikk ved grenseovergangene på land for å lette på situasjonen.

– Vi har nådd den konklusjon at sjøblokaden var proporsjonal under de rådende forhold, heter det i rapporten, som noen sider senere konkluderer med at «Israels sjøblokade var lovlig.»

Mislyktes i sitt hovedmål
Yedioth Aharonoth-journalist Attila Somfalvi påpeker at Palmer-panelet mislyktes i å «oppnå sitt hovedmål – nemlig å framskape et kompromiss mellom Israel og Tyrkia». De to landene har de siste tiårene hatt et nært militært, diplomatisk og handelsmessig samarbeid, som har blitt truet etter at hendelsen inntraff i mai i fjor.

Tyrkias utenriksminister Ahmet Davutoglu uttalte fredag at landet fortsatt krever en full unnskyldning fra Israel og kompensasjon til de etterlatte. Han har truet med at dette kan få konsekvenser for landet, dersom de ikke etterfølger kravet. Men Jerusalem avviser at de har gjort noe galt og vil ikke komme med verken penger eller noen beklagelse. De mener voldsbruken til aksjonistene om bord i Mavi Marmara gjorde at deres maktbruk var helt nødvendig.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart