Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Er jødene jøder?

I ulike debattfora kommer Israels motstandere ofte med påstander om at få av dagens jøder biologisk stammer fra oldtidens israelitter eller jøder.
Stammer de moderne jødene i Israel fra oldtidens jøder?

Mange av dem stammer fra khazarene, en stamme som konverterte til jødedommen. Andre stammer fra konvertitter fra andre perioder. Dagens jøder er et sammensurium av mange slags folkeslag, hvor oldtidens jøder er et lite element. Det er absurd å snakke om at denne sammensatte gruppen skal «vende tilbake» til Israel land, når de stammer fra helt andre deler av verden. Konklusjonen på dette skal være at hele grunnlaget for noen jødisk stat mangler.

Så langt om hva noen av Israels motstandere sier. Og det er jo riktig på en måte: Alle kan konstatere at jødene rasemessig er blandet ved å kaste et blikk på befolkningen i en hvilken som helst gate i Israel: Det er store variasjoner i farge på hud, hår osv.

«Innvandre i en tradisjon»
Men hva så? Når noen emigrerer til USA, eller Norge for den saks skyld, blir de etter en generasjon eller to eller tre å regne som ekte amerikanere (nordmenn), spesielt hvis de lar seg integrere i flertallsbefolkningen. Jødene har ikke hatt noe landområde man kunne innvandre i for å bli en del av det jødiske folk. Men man innvandrer i en tradisjon.

Den som vil bli jøde, får opplæring i jødisk tro og praksis. Man vil begynne å holde sabbaten, begynne å be, overholde de jødiske spiseforskriftene, osv. Når så en familie daglig har bedt sine bønner i tilknytning til «Zion» (Israel, Palestina) i f.eks. fire generasjoner, synes jødene at det har liten interesse om de rent genetisk stammer fra oldtidens jøder. De er innvandret i folket og opptatt i folket på samme måten som innvandrerne i et land blir opptatt i folket der de kommer.

Jødedommen er altså ikke bare en religion. Det er også en nasjonalitet. Slik har jødene betraktet seg selv gjennom historien, og kalt seg Am Israel, Israels folk. Slik er de også blitt oppfattet av andre. Og på samme måten som noen kan «innvandre» i det jødiske folket ved å slutte seg til deres tradisjon, kan de «utvandre» ved å forlate tradisjonen. Den jøden som blir kristen eller muslim, slutter med det å være jøde. Dette er, nå som før, den vanlige oppfatningen blant verdens jøder.

Rase har aldri interessert jødene noe særlig. Det som fører til konflikter, er uenighet om hva som er den rette jødiske praksis religiøst sett. Det er ellers naturlig å nevne her at jødene ikke driver misjon, men tvert imot frarår kristne å bytte tro. Jødedommen er for dem som er født jøder. Andre har like gode muligheter til å få det godt i det neste livet ved å være «en god kristen». Men de som insisterer på å bli jøder, og vil påta seg de forpliktelsene et religiøst liv innebærer, blir ikke nektet.

Jødene har, som alle andre, retten til selv å definere kriterier for hvem som tilhører det jødiske folket. Disse kriteriene har vi sett på ovenfor. Hva jødenes motstandere måtte mene i den forbindelsen, har egentlig ingenting å si.

Slektskap finnes
Selv om det altså ikke har noen egentlig betydning, tyder en rekke undersøkelser på at det er større biologisk slektskap mellom jødene enn noen tror. En del av de fakta som tyder på det, er gjengitt i artikkelenGenetiske koder. Den gjelder de jødene som er kohanim, prester. Det er ca. 5 % av jødene. Det må regnes som bevist at disse jødene har en felles stamfar fra oldtiden.

Også andre genetiske undersøkelser tyder på at jøder som bodde i ulike land (for eksempel Egypt og Polen), hadde sterkere likhetstrekk med hverandre enn med sine ikke-jødiske naboer. – Nå er det nesten ingen jøde igjen i disse landene og en rekke andre land.

Forfulgt som ett folk
Det er akkurat nå en økende tendens til at jøder i ulike land med stor muslimsk befolkning blir forfulgt for det jødene i Israel gjør i konflikten med palestinerne. Det samme var tilfellet i perioden før og etter at Israel ble dannet. Og jeg har ikke registrert at noen spør om jødenes etniske bakgrunn før de diskriminerer og angriper dem.

Ikke så mange muslimer deltar aktivt i vold og trakassering av jøder. Men det er ganske mange som «forstår» det: Vi fordømmer det, sier de, men vi kan «forstå» at noen blir så sinte på Sharon i Israel at de går løs på jøder som bor i Frankrike, Marokko osv. Noen sier at Sharon er den som «skaper jødehat» rundt om i verden. Det sier også mange nordmenn.

Det er veldig mye som kan sies om akkurat dette. Men her skal jeg bare si en ting: De som på noen måte finner en eller annen form for «rimelighet» i at handlingene fra noen jøder skaper hat mot andre jøder uavhengig av deres bosted, hudfarge m.m., har med det anerkjent at jødene – alle jøder – er ett folk.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart