Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Relativt «skånsom» krig

Etter tragedien i Beslan (hvor terrorister overtok en skole og et stort antall barn og voksne ble drept), har russerne innledet et nært samarbeid med Israel.
5. oktober 2004 hadde Dagbladet en kommentar-artikkel av John Berg under overskriften Angriper med israelsk hjelp. Artikkelen inneholder mange interessante opplysninger og vurderinger om krigen i Irak. Her skal vi bare gjengi en liten del av artikkelen.

Etter tragedien i Beslan (hvor terrorister overtok en skole og et stort antall barn og voksne ble drept), har russerne innledet et nært samarbeid med Israel.

Hensikten fra russisk side skulle være å lære og tilegne seg en del (israelsk) teknologi.

Så skriver Berg: «For russernes del kommer dessuten i tillegg at selv om den israelske framferden i de palestinske områdene er brutal, er den skånsomsammenliknet med den taktikk russerne hittil har brukt i Groszny og andre steder i Tsjetsjenia.»

Skånsom
Dette stemmer fullstendig. Krig er alltid blodig og brutalt. Men saken er at Israels krigføring er mer skånsom enn vestlig krigføring også. På de 4 årene palestinerne har drevet sin intifada, er ca. 3.000 palestinere blitt drept av israelere (og noen hundre til er selvmordsbombere som har drept seg selv, er blitt drept når bomber de laget gikk av før tiden, osv.). Tatt i betraktning at Israel har en effektiv hær og er utsatt for et stort antall angrep, er tallet utrolig lavt. Hadde et vestlig land blitt påtvunget en slik krig, ville motpartens tap trolig vært langt større. Når det har vært opprør i land som Jordan, Syria og Irak, er tapene blitt femsifret (Jordan 1970, Syria 1982) eller sekssifret (Irak, kurdere og shia-muslimer), ofte på langt kortere tid.

Etter vår oppfatning gjør Israel i hovedsak det som er nødvendig for at den israelske sivilbefolkningen skal leve i relativ fred. Det ville Norge og alle andre vestlige land også ha gjort i en tilsvarende situasjon, og antakelig brukt mer brutale metoder enn Israel har brukt.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart