Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Netanyahu sier ja til demilitarisert palestinsk

Statsminister Benjamin Netanyahu erklærte sin støtte til opprettelse av en demilitarisert palestinsk stat under sin tale på Bar-Ilan universitetet søndag 14. juni.
Statsminister Benjamin Netanyahu skisserte sin politikk overfor palestinerne 14. juni.

Video av talen – engelsk tolkning
Engelsk tekst
Her følger en omfattende gjengivelse av talen på norsk

Statsminister Benjamin Netanyahu erklærte sin støtte til opprettelse av en demilitarisert palestinsk stat under sin tale på Bar-Ilan universitetet søndag 14. juni.

Likud-lederen ba om internasjonale garantier for at en framtidig palestinsk stat vil være uten en mulighet til å importere raketter, å sette opp en hær, stenge deres luftrom for Israel eller inngå militære allianser med Israels fiender.

Iran er den største trussel
Netanyahu innledet talen med å påpeke israelernes ønske om fred. ”Våre profeter gav verden en visjon om fred, vi hilser hverandre med ønske om fred og våre bønner avsluttes med ordet fred,” sa Netanyahu.
I statsministerens øyne er Iran den største trusselen mot denne freden. ”Den største trusselen Israel, Midtøsten og hele verden og menneskeheten står overfor, er blandingen av radikal islam og atomvåpen.”

Men Netanyahus tale skulle ikke dreie seg om Iran eller den israelske regjeringens tiltak i møte med finanskrisen. Den skulle dreie seg om forholdet mellom Israel og de nærmeste naboene.

Vil møte arabiske ledere
Netanyahu startet med å erklære sin fulle støtte til ”ideen om en regional fred” som USAs president Barack Obama leder.

– I dag vender jeg meg til de arabiske lederne og sier: La oss møte hverandre. La oss snakke om fred og la oss skape fred. Jeg er klar til å møte dere når som helst. Jeg er villig til å dra til Damaskus, til Riyadh, til Beirut, hvor som helst – inklusiv Jerusalem, sa Netanyahu. Han mener økonomisk samarbeid mellom statene i området kan bli et viktig element for oppnå ”en politisk fred”.

Nekter oss stat
Deretter henvendte Israels statsminister seg mot de palestinske myndighetene.

– La oss begynne forhandlinger straks uten forhåndsbetingelser. Israel er forpliktet på våre internasjonale avtaler og forventer at alle parter oppfyller sine forpliktelser, sa Netanyahu.

– Vi ønsker å leve i fred, som gode naboer. Vi ønsker at våre barn og deres barn aldri mer skal oppleve krig.
Netanyahu gav en forklaring på hvorfor det fortsatt er konflikt mellom israelere og palestinere, mer enn seksti år etter at Israel ble opprettet.

– Den enkle sannheten er at årsaken til konflikten var, og fortsatt er, at man nekter å anerkjenne at det jødiske folket har rett til å ha sin egen stat i deres historiske hjemland, sa Netanyahu. Han minnet om at hele den arabiske verden avviste FNs delingsforslag i 1947. Det jødiske samfunnet i det daværende britiske mandatområdet tok imot nyheten med gledesdans.

– Araberne avviste enhver jødisk stat, med hvilken som helst grenser, slo Netanyahu fast.

– De som tror at fiendskapet mot Israel er et resultat av at vi er i Judea, Samaria og Gaza-stripen, blander årsak og virkning, sa statsministeren. Angrepene mot Israel startet lenge før en eneste israelsk soldat hadde satt sine føtter på Vestbredden. Allerede fra 1920-tallet ble det jødiske samfunnet i mandatområdet utsatt for terrorangrep.

Egypt og Jordan har forlatt den fiendtlige ringen som omgir Israel, men det har ikke palestinerne gjort.

– Jo nærmere vi kommer en avtale med dem, jo lenger trekker de seg bort og øker kravene så de er uforenelige med et virkelig ønske om å avslutte konflikten, sa Netanyahu.

Andre tilbaketrekninger
Israel er blitt fortalt at tilbaketrekninger er nøkkelen til fred med palestinerne.

– Vi trakk oss tilbake. Men fakta er at alle tilbaketrekningene ble møtt med en massiv bølge av terror, selvmordsbombere og tusenvis av raketter, sa Netanyahu.

– I år 2000 og i fjor foreslo Israel en nesten total tilbaketrekning i bytte med en slutt på konflikten, og to ganger ble vårt tilbud avvist. Vi evakuerte hver eneste tomme jord på Gaza-stripen, vi avviklet titalls bosetninger og evakuerte tusenvis av israelere fra deres hjem, og som svar fikk vil et regn av raketter mot våre byer, landsbyer og barn. Påstanden om at tilbaketrekninger fra landområder vil gi fred med palestinerne, eller i det minste fremme freden, har hittil ikke stått virkelighetens prøve, sa Netanyahu.

– Tilbaketrekninger har ikke redusert hatet mot oss, og med sorg må vi innse at selv ikke moderate palestinere er klar til å si de enkle ordene: Israel er nasjonalstaten for det jødiske folk, og slik vil det fortsette å være, la statsministeren til.

Vil ha anerkjennelse
For at det skal bli fred, må palestinske ledere vise mot. Netanyahu mener de må si: ”Nå har vi hatt nok av denne konflikten. Vi anerkjenner retten det jødiske folk har til sin egen stat i dette landet, og vi er klar til å leve ved siden av dere i virkelig fred.”

– Jeg lengter etter det øyeblikk når palestinske ledere sier disse ord til vårt folk og deres eget folk. Da vil det bli åpnet en vei for å løse alle problemene mellom våre folk, samme hvor kompliserte de måtte være, sa Netanyahu.

Ingen flyktninger tilbake
Netanyahu-regjeringens første grunnleggende krav er en offentlig, bindende og klar palestinsk anerkjennelse av Israel som nasjonalstaten for det jødiske folk.

– For at denne erklæringen skal få praktisk betydning, må det også være en klar forståelse at det palestinske flyktningeproblem må bli løst utenfor Israels grenser. For det er klart at alle krav om å bosette palestinske flyktninger inne i Israel undergraver Israels fortsatte eksistens som staten til det jødiske folk, forklarte Netanyahu.

Likud-lederen påpekte at Israel har blitt en løsning for jødiske flyktninger fra den arabiske verden. Det er derfor rettferdig og logisk at det palestinske flyktningeproblem blir løst utenfor Israels grenser.

– Jeg tror dette humanitære problemet kan bli permanent løst med godvilje og internasjonal bistand, sa Netanyahu.

Judea og Samaria er landet til jødenes forfedre
Før regjeringssjefen kom inn på palestinernes rettigheter, påpekte han den historiske tilknytningen jødene har til landet. ”Judea og Samaria, stedene hvor Abraham, Isak og Jakob, David og Salomo, Jesaja og Jeremia levde, er ikke fremmede for oss. Dette er landet til våre forfredre.”

Netanyahu gav en liten indirekte korreks til president Barack Obama, som for ti dager siden pekte ut Holocaust som foranledningen til at Israel ble opprettet.

– Det jødiske folks rett til en stat i Israels land kommer ikke fra katastrofene som har rammet vårt folk. Sant nok, gjennom to tusen år led det jødiske folk utdrivninger, pogromer, blodanklager og massakrer som kuliminerte i Holocaust – en lidelse som ikke har noen parallell i menneskehetens historier. Det er dem som sier at staten Israel aldri ville bli opprettet hvis det ikke var for Holocaust. Men jeg sier at dersom staten Israel hadde blitt etablert tidligere, ville ikke Holocaust ha skjedd. Denne tragiske historien med maktesløshet forklarer hvorfor det jødiske folk trenger en suveren makt til selvforsvar. Men vår rett til å bygge en suveren stat her, i Israels land, kommer fra et enkelt faktum: dette er hjemlandet til det jødiske folk, det er her vår identitet ble skapt, sa Netanyahu.

To folk side ved side
– Men vi må også si hele sannheten, fortsatte han.

– I dette hjemlandet bor et stort palestinsk samfunn. Vi ønsker ikke å herske over dem, vi ønsker ikke å styre deres liv, vi ønsker ikke å tvinge verken vårt flagg eller vår kultur på dem. I min fredsvisjon, i dette lille landet vårt, bor to folk i frihet, side ved side, i vennskap og gjensidig respekt. Begge vil ha sitt eget flagg, sin egen nasjonalsang, sin egen regjering. Ingen vil true sikkerheten eller overlevelsen til den andre, sa Netanyahu.

Statsministeren erkjente at det er ulike syn i Israel på hvordan man skal forholde seg til jødenes rett til landet og palestinerne som bor i samme området. Han presenterte likevel de kravene han mener det er ”bred enighet om i det israelske samfunnet”.

Demilitarisert stat
Det første kravet er anerkjennelse. Palestinerne må klart og utvetydig anerkjenne Israel som staten for det jødiske folk. Det andre prinsippet er demilitarisering. Landområdet under palestinsk kontroll må være demilitarisert med ugjennomtrengelige sikkerhetsforordninger for Israel.

– Uten disse to betingelsene er det fare for at en væpnet palestinsk stat vil vokse from som blir nok en terrorbase mot den jødiske stat, slik som den på Gaza-stripen. Vi ønsker ikke Kassam-raketter mot Petach Tikva, Grad-raketter på Tel Aviv eller raketter mot Ben-Gurion flyplass. Vi ønsker fred. For å oppnå fred må vi sikre at palestinerne ikke blir i stand til å importere raketter til deres territorium, å sette opp en hær, stenge deres luftrom for oss eller inngå militære allianser med slike som Hizbollah og Iran. På dette punktet er det også bred enighet i Israel, sa Netanyahu.

Statsministeren henvendte seg til det internasjonale samfunnet generelt, og til USA spesielt, med krav om klare løfter om at en framtidig palestinsk stat vil være demilitarisert – uten en hær, uten kontroll over eget luftrom, med effektive sikkerhetstiltak for å hindre våpensmugling inn til området og uten mulighet til å inngå militære allianser.

– Uten dette vil disse områdene før eller senere bli et nytt Hamastan. Og det kan vi ikke akseptere, sa Netanyahu.

– Dersom vi får denne garantien når gjelder demilitarisering og Israels sikkerhetsbehov, og dersom palestinerne anerkjenner Israel som staten for det jødiske folk, da vil vi være klar for å nå en løsning i en framtidig fredsavtale hvor en demilitarisert palestinsk stat eksisterer ved siden av den jødiske staten, lovte Netanyahu.

Et udelt Jerusalem
Når det gjelder andre sluttstatus-spørsmål, forklarte Netanyahu sin innstilling slik:

Jerusalem må forbli en forent hovedstad til Israel med fortsatt religiøs frihet for alle religioner.
Israel trenger forsvarbare grenser. Spørsmålet om landområder må bli avklart i en endelig fredsavtale. I mellomtiden har ikke Israel planer om å bygge nye bosetninger eller ekspropriere tilleggsområder for eksisterende bosetninger. Israel vil likevel tillate at eksisterende bosetninger vokser innenfor tidligere godkjente arealplaner.

– Bosetterne er verken fiender av folket eller fiender av fred. Nei, de er en integrert del av folket, prinsippfaste pionerer i den zionistiske befolkning, sa Netanyahu.

– Dersom palestinerne vender seg mot fred – ved å bekjempe terror, styrke myndighetene og rettssystemet, utdanne sine barn for fred og stanse hatbudskapene mot Israel – vil vi gjøre vår del med å gjøre alt for å legge til rette for bevegelsesfrihet og tilgang, for å gjøre dem i stand til å utvikle sin økonomi, sa Netanyahu.

Statsministeren utfordret de palestinske selvstyremyndigheter til å gjenopprette lov og orden på Gaza-stripen og nedkjempe Hamas.
– Israel vil ikke sitte ved forhandlingsbordet med terrorister som er ute etter å ødelegge oss, sa Netanyahu. Han påpekte at Hamas nekter Røde Kors å besøke den kidnappede israelske soldaten Gilad Shalit, som har sittet tre år i fangenskap på Gaza-stripen.

Vi vil oppleve fred
– Vårt folk har allerede bevist at vi kan gjøre det umulige. I løpet av de siste 61 årene har vi konstant forsvart vår eksistens, vi har utført mirakler. Våre microchips gir kraft til verdens datamaskiner. Våre medisiner helbreder sykdommer som man før trodde var uhelbredelige. Våre drypp-vanningssystemer gir tilbake livet til ørkenområder over hele verden. Israelske forskere utvider grensene for menneskets kunnskap. Dersom bare våre naboer tar imot vår oppfordring – vil også fred være innenfor vår rekkevidde, sa Netanyahu.

– Med Guds hjelp vil vi ikke mer oppleve krig. Vi vil oppleve fred, avsluttet Netanyahu.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart