Grafen illustrerer antall NTB-artikler som nevner Israel (blå strek) og Syria (rød strek) i perioden januar 2008 til desember 2011, 48 måneder.
Grafen illustrerer antall NTB-artikler som nevner Israel (blå strek) og Syria (rød strek) i perioden januar 2008 til desember 2011, 48 måneder.

NTBs ekstreme overfokus på Israel 3

Nyhetsbyrået NTB skrev åtte ganger mer om Israel enn Syria i perioden 2008 til 2010. Selv de siste 13 måneder, hvor tusenvis av mennesker er drept i Syria, er fokuset større på Israel enn på Syria.

For tredje gang på kort tid har MIFF gjort søk i NTBs artikkelarkiv gjennom mediedatabasen Atekst. Vi har tidligere avdekket NTBs ekstreme overfokus på Israel i forhold til Egypt og i forhold til Sri Lanka.

Grafen over illustrerer antall NTB-artikler som nevner Israel (blå strek) og Syria (rød strek) i perioden januar 2008 til desember 2011, 48 måneder.

I perioden 2008 til 2010 ble Israel nevnt 4883 ganger. Syria ble nevnt kun 595 ganger. Det åpne og frie demokratiet,  hvor myndighetene blir gjennomlyst av egne lokale medier i mye større grad enn i Norge, fikk 8 ganger mer oppmerksomhet enn et av verdens mest brutale politistater, hvor ulike etniske og religiøse grupper blir systematisk undertrykt av regimet og all politisk opposisjon forsøkt drept i fødselen.

 

Endring siste tre måneder

Hva skjedde så i 2011? De første demonstrasjonene i det syriske opprøret ble avholdt 26. januar 2011. Dødstallene siden den gang nærmer seg raskt 8000. Dette tilsvarer det totale antallet drepte palestinere i deres væpnede kamp mot Israel siden 1987. (Tidlig i februar meldte «Den lokale koordineringskomitéen» om minst 7339 drepte, skriver CNN. Nå kommer inn meldinger om høye dødstall på 50-200 nesten hver dag.

Som grafen viser, ble NTBs fokus på  Syria betydelig økt fra januar 2011. I perioden fra januar 2011 til oktober 2011 blir Syria omtalt i 1280 artikler, dobbelt så mange som alle de tre siste år forut til sammen. Men overfokuset på Israel vedvarer. I samme periode ble Israel omtalt i 1750 artikler.

De siste tre måneder er bildet annerledes, i november, desember og januar nevner NTB Israel i 329 artikler, Syria i 637 artikler. (Merk at januar 2012 ikke er med på grafen.)

Desember 2011 var den foreløpige toppmåneden for Syria-dekning i NTB. Landet ble omtalt i 226 artikler, i en måned hvor hundrevis av mennesker ble drept, noen i blodige kamper, noen i brutale overfall mot fredelige demonstranter. Til sammenligning ble Israel omtalt i 205 artikler i juni 2010, måneden etter at ni voldelige aktivister ombord på Mavi Marmara ble drept.

 

Farlig resultat

Gjennom mange år har MIFF påpekt hvordan Israel systematisk blir dekket ulikt i norske medier i forhold til andre land. Alt det gale Israel måtte kunne beskyldes for, dekkes mange ganger så mye som mye verre handlinger fra naboenes og andre lands side.

Søk i mediedatabasen Atekst dokumenterer at dette er tilfelle, ikke bare når det gjelder nyhetsbyrået NTB, men også flere av de store mediehusene.

– Det ekstreme overfokuset på Israel “pisker opp hat mot Israel, mot jøder og mot Israels venner”, skrev Odd Myrland i MIFF i en kommentarartikkel i desember 2009.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart