Søk
Norske avisforsider 1. juni 2010.
Norske avisforsider 1. juni 2010.

Ny masteroppgave slakter norske avisers dekning av Mavi Marmara-episoden

«Norske aviser var overopptatt av hendelsen, brukte svært få kilder, var ubalanserte og antiisraelske, i tillegg til å være selvgode.»

Onsdag 29. november kl. 18.00-20.30 blir det stor solidaritetskveld med ofrene og gislene etter 7. oktober-massakren i Gamle Logen (Grev Wedels plass 2) i Oslo. Ta med venner og familie for å vise din solidaritet!

Se program og bestill billetter her

7. oktober 2023 gjennomførte Hamas og Islamsk Jihad, støttet av Iran, den største massakren på sivile jøder siden Holocaust. Over 1400 israelere ble drept, 240 kidnappet og over 4.800 skadet. Flere er fortsatt savnet.

Iran og Hizbollah truer også Israel med 150.000 raketter i Sør-Libanon. Helt siden etableringen i 1988 har Hamas uttrykt drømmen om å utslette Israel og begå massakrer mot jøder. Bare israelske sikkerhetstiltak har forhindret dette tidligere. Bare israelske forsvarstiltak mot Hamas kan hindre at det skjer igjen. Hamas sier at de vil gjenta slike massakrer inntil Israel er utslettet.

I 2014 påpekte MIFF de mange likhetene mellom Hamas og Islamsk Stat. Dessverre ble varslene ignorert av de fleste politikere og medier i Norge. Det ultimale målet til Hamas er systematisk blitt fordreid av for eksempel NRK.

Omkring 1500 terrorister deltok i massakrene på israelske sivile 7. oktober. Allerede denne første måneden kommer en belønning på 20.000 kroner til deres etterlatte, senere kommer 3.800 kroner i måneden på livstid. Belønningen av terror er sponset av dine skattepenger.

De palestinske terroristene rykket inn i israelske landsbyer på en sabbatsmorgen, og israelske grensevakter ble tatt på sengen. De drepte et stort antall sivile – eldre, kvinner, barn – dødstallene har nå oversteget 1400, og fortsetter å vokse. Som Islamsk Stat dokumenterte de sine egne krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i videoklipp. Et ukjent antall israelere og andre utenlandske statsborgere, over 200, er tatt som gisler av Hamas.

MIFF vet nøyaktig hvordan massakren på 1.400 israelere ble forberedt – og vi kjenner Norges rolle. Etter 7. oktober er det tid for en ny norsk tilnærming til konflikten! De store demokratiene gir klar støtte til Israels forsvarskamp, det samme må Norge gjøre.

At Hamas løslater gislene er det viktigste skrittet for å få til en raskest mulig avslutning på krigen. Se her hvordan du kan hjelpe.

Den redselsfulle krigen i dagene og ukene fremover er alene ansvaret til Hamas, Iran og deres allierte. Hamas ønsker sivile tap på Gazastripen, sier en tidligere norsk forsvarssjef. Vi skulle så inderlig ønske for de sivile palestinernes skyld, at de fikk være med på fred og normalisering med israelerne. Men deres nasjonale bevegelse er blitt kuppet av de mørkeste, mest destruktive kreftene i verden.

For mer om krigen, se alle MIFFs siste nyhetsartikler

Vis din støtte til Israels folk ved å bli medlem av MIFF nå!

For å gi en gave til MIFFs arbeid: Vipps 39881 | Send SMS med kodeordet GAVE + beløp til 1948. Standard: 250 kroner.

Kom på lokale MIFF-møter og den nasjonale konferansen MIFF Forum på Sola 11.-12. november

15. oktober arrangerte MIFF og tolv andre en stor støttemarkering for Israel utenfor Stortinget. Se og hør alle talene. Les MIFFs taler

MIFFs nye bok Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme. Klikk her for å bestille boken

Sigrun Farstad Gregori har skrevet masteroppgave ved Høgskulen i Volda om pressedekningen av Israels bording av Mavi Marmara, det største skipet i Gaza-konvoien sommeren 2010. Ni tyrkiske aktivister ble drept da de møtte israelske spesialsoldater med voldelig motstand.

Farstad Gregori har sammenlignet dekningen i tre norske (Aftenposten, Dagsavisen, VG), tre tyske (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Bild) og tre amerikanske (New York Times, New York Post, USA Today) aviser.

– Jeg har undersøkt hvilke kvantitative forskjeller det var i omfanget av dekningen; om det var store forskjeller i kildevalg og vinkling, og om de ulike avisene skilte avisene mellom meningsbærende artikler og nyhetsstoff. Til sist har jeg analysert hvilke tolkningsrammer som ble brukt i fremstillingen av hendelsen, opplyser Farstad Gregori.

Her er noen hovedkonklusjoner som hun trekker i masteroppgaven, som for øvrig fikk toppkarakter:

Norske aviser var overopptatt av hendelsen, brukte svært få kilder, var ubalanserte og antiisraelske, i tillegg til å være selvgode.

Norske aviser var mer opptatt av hendelsen enn både amerikanske og tyske aviser. Norske aviser brukte svært få kilder sammenlignet med amerikanske og tyske aviser. I tillegg kom norske journalister til orde i mye større grad enn amerikanske og tyske journalister gjennom svært mange redaksjonelle kommentarer. De norske avisene var mer ubalanserte enn tyske og amerikanske aviser.

Analysen viste at det var stor interesse rundt begivenheten, men at norske aviser gav hendelsen mest spalteplass. Analysen viste at det var ubalanse i dekningen. Balanse er definert som at avisene ikke identifiserer seg med – eller tar avstand fra noen part i konflikten. Norske aviser framstår som mest Palestina-vennlige og mest Israel-kritiske, USA som mest Israel-vennlige, mens tyske aviser er mest balanserte. På avisnivå er det fire aviser som er mest nyansert i sin nyhetsdekning: Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, New York Times og Aftenposten. Utenrikskorrespondentene rapporterte mer balansert enn hjemmejournalistene. Selv i den digitale tidsalder bidrar det å ha journalister på stedet til å heve den journalistiske kvaliteten. Bare Bild brukte færre kilder enn de norske avisene. Særlig Frankfurter Allgemeine og New York Times hadde et stort kildemangfold. Det var sammenfall mellom høyt kvantitativt kildeutvalg og balanse i dekningen. Norske aviser brukte langt færre israelske kilder, og var mer kritiske til Israel enn både tyske og amerikanske aviser. Amerikanske aviser brukte færrest Palestina-vennlige kilder og var mest Israel-vennlige. De tyske avisene hadde kvantitativt minst forskjell mellom Palestina-vennlige og Israel-vennlige kilder, og var mest balanserte i sin dekning, med unntak av Bild.

Felles for alle avisene jeg har analysert var at vinklingen i pressedekningen av Israels bording av Gazakonvoien i stor grad samstemte med utenrikspolitikken landene førte overfor Israel og ellers i Midtøsten. De tre avisene (Dagsavisen, Bild og NYP) som var mest ubalanserte, gjenspeilet utenrikspolitikken i minst grad. Dekningen korresponderte også med landenes selvbilder. Dekningen i de norske avisene bar preg av moralisme. De tyske avisene var motstykke til dette. Dekningen i de tyske kvalitetsavisene var kjennetegnet av forsiktighet. FAZ og SZ var avventende med å fordømme bordingen. De mente noe, men ikke så mye, disse avisene analyserte desto mer.

Både Norge, USA og Tyskland hadde én avis hver i utvalget som ikke gjorde forsøk på å gi et balansert bilde av hendelsen. Dagsavisen var budskapsformidler for palestinerne og aktivistenes narrativ. Men de norske avisene hadde samme perspektiv i dekningen. Israel var fienden. Norske aviser presenterte få alternative tolkningsrammer for leserne.

Høres det kjent ut?

I sin konklusjon skriver Farstad Gregori:

«Oppsummert kan jeg si at Israelsvennene har noe rett i sin kritikk av norsk presse. De norske avisene jeg har undersøkt har den samme tendensen som NRK i dekningen av Midtøsten. De er mer ensrettede enn de tyske kvalitetsavisene, samt NYT, og har en antiisraelsk brodd.»

Hun skriver også:

«I 2012 besøkte Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) Norge for å undersøke hvordan det sto til med integrering og toleranse i verdens rikeste land, særlig i etterkant av 22. juli. OSSE-delegasjonen fikk seg noen overraskelser, selv om de ikke la skjul på at Norge «er en eksemplarisk stat når det gjelder menneskerettigheter og likhet.» Noe av det som forbauset OSSE mest i Norge, var nordmenns syn på Israel og Midtøstenkonflikten. I sin Norgesrapport reagerte OSSE-delegasjonen særlig på holdningene overfor jøder. En undersøkelse i regi av Holocaust-senteret tidligere hadde vist at 38 prosent av befolkningen mente at Israels behandling av palestinerne er sammenlignbar med handlingene til nazistene. 12,5 prosent ga uttrykk for sterke antijødiske holdninger. OSSE-delegasjon mente at dette var «urovekkende», og advarte mot at sterke antiisraelske holdninger kan utvikle seg til en form for antisemittisme. «Utenriksministeren bør fremme en sivilisert diskusjon om Midtøstenkonflikten, og reagere overfor dem som i debatten demoniserer staten Israel», konkluderte OSSE.

Dette er interessant. Kan noe av årsaken til ubalansen i de norske avisene ha med dette å gjøre? Mitt poeng er ikke at norske aviser ikke skal skrive kritisk om Israelsk politikk. Mitt poeng er at det må være informativt og balansert, ellers blir mediene talerør for en av partene. Overføringsverdien av min undersøkelse kan selvfølgelig debatteres, men den ser ut til å stemme overens med andre analyser.»

Hele masteroppgaven – Balansekunst i uoversiktlig farvann – finner du her (PDF).

Grafen viser at norske aviser ga mye større dekning av hendelsen enn amerikanske og tyske aviser.
Grafen viser at norske aviser ga mye større dekning av hendelsen enn amerikanske og tyske aviser.
Norske journalister og redaktører brukte mye færre kilder enn sine amerikanske og tyske kolleger.
Norske journalister og redaktører brukte mye færre kilder enn sine amerikanske og tyske kolleger.
Masteroppgaven avslører de norske avisenes ensidighet.
Masteroppgaven avslører de norske avisenes ensidighet.
Funnene i masteroppgaven vil ikke komme som noen overraskelse for lesere av Miff.no.
Funnene i masteroppgaven vil ikke komme som noen overraskelse for lesere av Miff.no.

 


 

Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Siste artikler fra MIFF

Aktuelt etter 7. oktober-massakren

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart