Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

De 15 usannhetene i Mathesons antisemittiske tirade

Jan Benjamin Rødner. (Foto: MIFF)
Jan Benjamin Rødner. (Foto: MIFF)
Hvordan pakke sammen 15 usannheter pluss diverse ukvemsord på to minutter.

Jan Benjamin Rødner, MIFFs styremedlem og advokat, har nummerert usannhetene i Shaun Henrik Mathesons antisemittiske tirade på NRK tirsdag.

Jeg kom til 15 usanne påstander, enten direkte usanne eller indirekte ved at det fortier omstendighetene så aldeles totalt. Og så har jeg lagt til bokstaver fra A til F for å nummere ukvemsordene som ikke var «faktum», innleder Rødner.

Mathesons tirade – se kommentarer til innsatte nummer og bokstaver under

«Fader heller, vi får vel nesten ta med oss ja de gode nyhetene vi får da, selv om de kommer fra Israel… [ler] Jeg vet det. Hvor sykt er det! (1) Gode nyheter fra Israel, når skjedde det sist? Du vet du hva, det aner jeg ikke faktisk. Men vi har jo lest om dette i avisene i dag, vi hørte akkurat om det på Dagsnytt her.

Men både avisene og Dagsnytt glemte noe viktig, eller unnlot å nevne det, noe vi aldri må glemme: (A) Israel er en (2) okkupasjonsmakt, det er et (3) apartheidregime, (4) der noen mennesker er mer verdt enn andre mennesker, og (5) der disse andre blir utsatt for systematisk undertrykkelse, (6) deres land blir stjålet fra dem, (7) der de mister strøm og vann hvis de ikke oppfører seg ordentlig. Og skulle en (8) hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos (B) Guds utvalgte folk, så gjennomføres det (9) grusomme hevnaksjoner hvor (10) tusenvis av mennesker blir drept, (11) gjerne barn. Kan det virkelig komme gode nyheter fra dette landet? Ja, på en måte. På en måte, som du har hørt, og dersom vi kun skal tenke på oss selv, og glemme alt av (12) overgrep og (13) drap som israelerne utfører mot det palestinske folk.

Visstnok så viser tall fra Israel da, at av mer enn 1 million fullvaksinerte mennesker så ble under tusen personer smittet. Det er gode nyheter, samme hvordan du vrir og vender på det. (C) Skulle bare nesten ønske at det kom fra et annet sted, hvis du skjønner. (D) Det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket. Det går ikke an å si. Beklager, jeg skjønner det. Pokker også.

Sa jeg (14) apartheid? Jeg gjorde det, gjorde jeg ikke det? Bare for å understreke det: Først (15) fikk palestinerne ingen vaksiner, for 14 dager siden fikk de 100, i går fikk de 2000. 1,1 millioner skikkelige mennesker får vaksine, 2.100 av de som ikke er så skikkelige får vaksine. (E) Vi må bare aldri glemme hvor rævva Israel er, det er sykt viktig at vi aldri glemmer det. (F) Vi må aldri glemme hvor rævva Israel er.»

 1. Det kommer mengder av gode nyheter fra Israel over et stort felt. Nyheter om teknologiske, medisinske og landbruksmessige nyvinninger. I det siste har vi hatt diverse fredsavtaler og nyheter om et økende samarbeide og normalisering mellom Israel og en rekke arabiske land. Og om en økende samhandel mellom Israel og Norge. At Matheson tilsynelatende ikke kjenner til dette, kan godt være sant. Det skyldes helt enkelt at norske media med NTB og NRK i spissen unnlater å rapportere gode nyheter fra den kanten. I stedet rapporteres det bredt og jevnlig om ting man forsøker å kritisere Israel for. Eller man fremstiller gode nyheter som om det ikke er noe særlig eller med en negativ vinkling. Typisk at da det ble rapportert om de første fredsavtalene, ble det vinklet dithen at dette egentlig ikke var noe særlig, for det foregikk jo allerede samarbeide mellom arabiske stater og Israel i hemmelighet. Eller som Matheson så sterkt gav uttrykk for,- kanskje var det noe positivt fra Israel, men da må vi ikke glemme å ramse opp alt det gale vi kan tenke oss om Israel, slik at noe positivt ble effektivt vendt til et angrep mot Israel. Eller at det forhold at LGBT-bevegelsen står sterkt i Israel og ikke minst i Tel-Aviv, men dette blir fremstilt som et forsøk på pink-washing. Og endelig – og dette er viktig oppe i det hele. NTB og NRK unnlater systematisk å rapportere om negative ting fra PA/Abbas. Eksempelvis at de har nektet å motta medisinske sendinger fra Israel og på den måten rammer egen befolkning for å ta avstand fra et normalisert forhold til Israel.
 2. Her brukes ordet «okkupasjonsmakt» som et skjellsord. Uten å gå inn på om begrepet er korrekt å bruke om Israels administrasjon, er det helt utilstedelig å bruke det på denne måten. For en okkupasjon kan være helt i orden efter folkeretten hvilket den er her. Men slike enorme forskjeller fortier Matheson. Han fortier at administrasjonen kom i stand pga de arabiske landenes ulovlige angrep på Israel og at de arabiske statene, senere PA/Arafat/Abbas ikke har vært villig til å inngå noen fredsavtale. I stedet for å angripe Israel for «okkupasjonen» skulle han angrepet PA/Abbas for ikke å være villig til å inngå fred med Israel.
 3. Påstanden om at Israel er et apartheid-regime er falsk. Det finnes ikke noe apartheid i Israel. Der deltar muslimer og kristne på tilnærmet likefot med jøder. De er leger, søppeltømmere, advokater, elektrikere, dommere osv osv. Det forhold at i Judea og Samaria lever den store arabiske befolkningen under selvstyre, som selvsagt blir forskjellig fra det israelerne lever under, innebærer ikke noe apartheid, like lite som forskjeller mellom svensker og nordmenn utgjør noen form for apartheid. Apartheid er forskjellsbehandling basert på etnisitet. Men det har ikke Israel. Tvert imot. Og dersom vi skal ta den aktuelle vaksineringen, skjer den til alle israelere uansett religion, også i annekterte områder som i Øst-Jerusalem hvor 350.000 palestina-arabere er i ferd med å bli vaksinert på lik linje med israelerne. Dette blir spesielt stygt når man tenker på at PA ikke vil akseptere en eneste jøde på sitt område og har innført dødsstraff for å selge fast eiendom til jøder. Jøder er også forbudt i en del andre land, eksempelvis Jordan. Og så har Matheson guts til å beskylde Israel for å bedrive apartheid!
 4. Nei,- det er ikke slik at Israel mener at noen mennesker er mere verd enn andre. Derimot behøver du ikke lete lenge før du ser Abbas & Co fortelle om hvor lite jøder er verd og hvordan jøder stammer fra aper og griser og besudler Tempel-plassen. Det finnes eksempler på at israelere/jøder ser ned på andre mennesker, men det får ingen oppslutning i de store lag av folket. Og disse jøder ser like ofte ned på andre jøder som de forakter nesten like mye.
 5. Nei, det er ingen systematiske undertrykkelse. Snarere tvert imot! Hvis dette var sant, skulle man forventet at palestina-araberne levde i den ytterste armod med mye sykdom og lav levealder osv. Men det motsatte er tilfellet. I 1967 var arbeidsledigheten over 80%. Det fantes knapt innlagt vann, skolevesenet var begredelig, det var ingen universiteter eller skikkelige sykehus osv. Jordan og Egypt hadde kort sagt behandlet Judea, Samaria og Gaza med forakt. Alt dette har endret seg under israelsk styre. Et brukbart helsevesen har medført en gjennomsnittsalder som er høyere enn noe annet sted i den arabiske verden. De har 7 universiteter hvis jeg ikke husker feil. Det er ingen underernæring osv. Men Matheson glemmer å fortelle om undertrykkelsen av palestina-araberne som er voldsom fra Abbas´ side – han som er sitter på det 17. året av sin første 4-årsperiode. Fengsling av politiske motstandere. Utfrysing av idrettsfolk som viser et godt forhold til Israel osv. Og hvordan makteliten i PA beriker seg på befolkningens bekostning. Og Matheson forteller heller ikke om hvordan BDS-bevegelsen forsøker å ødelegge gode arbeidsplasser for befolkningen.
 6. Nei, landet er ikke blitt stjålet. Tvert imot skulle Israel hatt mye mere land i hht Palestina-mandatet. Store områder hvor det er bosettinger har vært i jødisk eie fra før Israel ble gjenopprettet. Og andre områder er rett og slett blitt ærlig og redelig kjøpt for høye kjøpesummer.
 7. Nei, de mister ikke strøm og vann vilkårlig og slett ikke som noen straff. Det er begrenset med ressurser i området og PA har tidvis nektet å betale for strømmen, delvis sørger de ikke for å vedlikehold og utvikle vannsystemet selv om det er store internasjonale midler til rådighet for det. Og delvis har det oppstått problemer når terrorister har ødelagt kraftverk. Tvert imot sørger Israel for å skaffe strøm og vann så godt de kan, men innenfor de rammer som Oslo2-avtalen setter.
 8. En (!) hjemmesnekret rakett,- sleivete og ufarliggjørende. Han fortier at det dels dreier seg om ganske avanserte saker, noen av dem avanserte, militære, presise raketter levert av Iran. Han fortier at Israel er blitt angrepet med titusenvis av raketter totalt, og at de har fått selskap av angrepstunneler og brannballonger, mv og at det sendes mot sivile fullstendig uten grunn.
 9. Nei,- det er ikke noen grusomme hevnaksjoner. Det er et fullt legalt selvforsvar og det som er nødvendig for å stoppe alle disse rakettene. Det er Israels demokratiske og menneskerettighetsmessige rett og plikt. Ingen demokratisk valgt regjering kan sitte og se på at dets sivilbefolkning blir gjenstand for morderiske angrep uten å forsvare seg og forsøke å stoppe ondet ved roten. Siden hverken PA eller Hamas (eller i sin tid Libanon) var i stand til eller villige til å stanse dette, er det Israels rett å gjøre det. Og det gjør Israel godt innenfor de regler som gjelder internasjonalt for den slags.
 10. Ja, tusenvis av mennesker er blitt drept. Men det har også skjedd på israelsk side, bare ikke fullt så mange. Men straks terrorhandlingene mot Israel stanser, ja da stanser også de nødvendige forsvarshandlingene fra Israels side. Intet land har plikt til å akseptere at noen av egen befolkning skal måtte bli drept eller lemlestet, bare for å skape en såkalt balanse. Med balansert svar menes ikke at det skal være like mange døde og lemlestede på begge sider. Men balansert svar menes det som er nødvendig for stoppe terroren. Eksempelvis bestreber norske militære under operasjoner i utlandet seg på at alle skal komme uskadet hjem igjen til Norge. Det er ikke noen målestokk for om disse operasjonene er i overensstemmelse med internasjonal rett at noen av våre norske soldater må dø.
 11. Det er en nederdrektig og usann påstand at Israel gjerne dreper barn. Tvert imot viser statistikken at det er forholdsvis få barn som dessverre blir drept. Men Matheson fortier at grunnen til at barn blir rammet, er at Hamas bevisst plasserer dem i farlige situasjoner. De benytter bolighus, skoler og FN-bygninger for sine utskytingsramper. De nekter folk å rømme fra områder som de har fått klar beskjed om kommer til å bli rammet fordi utskyting av raketter skjer derfra osv. Dette kunne Matheson fortalt om, men han gjorde det ikke,- snarere tvert imot.
 12. Alt av overgrep er en voldsom påstand uten dekning i sin helt generelle utforming. Det koker ned til å bli en innholdsløs, men likevel pregnant, repetisjon av defamerende påstander. Meningen er at vi skal huske på det han allerede har sagt.
 13. Alt av drap er en voldsom påstand uten dekning i sin helt generelle utforming. Det koker ned til å bli en innholdsløs, men likevel pregnant, repetisjon av defamerende påstander. Meningen er at vi skal huske på det han allerede har sagt.
 14. Apartheid. Igjen en repetisjon. Jeg minnes Goebbels´ ord: «Hvis man gjentar en ubegrunnet påstand mange nok ganger, vil folket til slutt godta den som sannhet.»
 15. Vaksiner. Her tror jeg ikke at jeg behøver utdype nærmere.

Og så har vi de helt generelle karakteristikkene.

A) Israel er osv

B) «Guds utvalgte folk». Dermed er det jødene han vil ramme. Jeg minner om at også Jostein Gaarder brukte dette begrepet i sin famøse Kronikk i Aftenposten i 2006. Slik går ting rundt og blir gjenbrukt. Man skulle kanskje trodd at efter den tildragelsen ville en oppegående mediamann som Matheson visst at dette åpner for all slags assosiasjoner.

C) «Skulle bare nesten ønske at det kom fra et annet sted, hvis du skjønner.» Jeg skjønner det fullstendig. Han ønsker virkelig at det ikke skal kunne komme noe godt fra Israel og fra jøder,- så dypt stikker hans hat.

D) «Det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket.» Her er Matheson tett opp til 6 Millions Not Enough, eller med andre ord,- egentlig burde alle jøder utryddes. Han har likevel helt rett når han sier «Det går ikke an å si. Beklager, jeg skjønner det. Pokker også.» Han skjønner at dette går det ikke an å si, og det er vel på et vis bra. Men likevel sa han det,- Da han hadde fått tenkt seg litt om forstod han at han ikke skulle ha sagt det. Men beklagelsen holder ikke, for ikke bare sa han det, det er åpenbart at han sa det fordi han mener det, om kanskje ikke i sin ytterste konsekvens. Men har man en slik holdning til jøder er det ikke vanskelig å forstå hvorfor han ikke synes at Israel har rett til å forsvare seg når rakettene regner.

E) «Vi må bare aldri glemme hvor rævva Israel er, det er sykt viktig at vi aldri glemmer det.» Enda et helt generelt skjellsord mot Israel. Men med tillegget om at dette må vi huske på.

F) «Vi må aldri glemme hvor rævva Israel er.» Og som om ikke E. var nok, gjentar han det.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

 1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart