Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Benny Morris og Kåre Willoch

Tirsdag 18. august trykket Verdens Gang en helsides kommentar av den israelske historikeren Benny Morris, hvor han skrev at Kåre Willoch driver med propaganda (se faksmile under). Morris er kjent som en av verdens fremste eksperter på historien omkring opprettelsen av Israel, og Willoch har sitert Morris' forskning i en årrekke. I følge Willoch er Morris en "fremragende forsker".

Tirsdag 18. august trykketVerdens Gang en helsides kommentar av den israelske historikeren Benny Morris, hvor han skrev at Kåre Willoch driver med propaganda (se faksmile). Morris er kjent som en av verdens fremste eksperter på historien omkring opprettelsen av Israel, og Willoch har sitert Morris’ forskning i en årrekke. I følge Willoch er Morris en «fremragende forsker».

Tillitsvalgte i MIFF har de siste par årene holdt Morris orientert om hvordan Willoch fremstiller forskningen hans. Morris har satt svært lite pris på det han har fått lese. Willoch bruker ham nemlig som sannhetsvitne for en historiefremstilling han er sterkt uenig i. MIFF har også prøvd å få til et møte mellom Willoch og Morris, i forbindelse med at Morris besøkte MIFFs israelskonferanse på Gardermoen i begynnelsen av juni.

Willoch avslo invitasjonen. Han skulle nemlig delta på et annet arrangement «av denne art» samme måned, skrev han, og «Det får klare seg for mitt vedkommende denne forsommeren.»

Men Willoch har flere ganger funnet tid til å kommentere kritikken fra Morris. I følge Willoch er denne basert på feile gjengivelser av Willochs uttalelser. Han har enda til hevdet at slike feilgjengivelser er et kjennetegn ved MIFFs «metoder» (Vårt Land 14. januar i år), noe som må kunne oppfattes som en anklage om at MIFF bevisst prøver å villede. En slik anklage er spesielt alvorlig med tanke på at vi på dette tidspunktet hadde forelagt ham dokumentasjon som viste at dette ikke stemte. Vi hadde også tilbudt ham lydopptak fra et av hans egne foredrag. Han kommenterte aldri dette tilbudet, selv om han besvarte den e-posten hvor vi fremsatte det.

Etter dette minnet vi Willoch på ny om den dokumentasjonen vi hadde sendt ham, og han burde dermed ha fått med seg at Morris er reelt uenig med ham. Men da Willoch besøkte Norge Idags sommerstevne i juni, gjentok han påstanden om at Morris’ kritikk er basert på en gal gjengivelse av uttalelsene hans.

Før Verdens Gang trykket artikkelen «Willochs løgner», ble avisen forelagt dokumentasjon som motbeviser Willochs påstander om at han er feil gjengitt. Vi må derfor kunne håpe at vi slipper flere unnamanøvrer fra Kåre Willochs side. Heretter bør han konsentrere seg om sak, i stedet for å rette usaklige angrep mot MIFF og MIFFs tillitsvalgte.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart