Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

– Norge har ikke gitt advarsel mot offshore-engasjement i Israel

Hele NTBs sak viser seg å være oppkok, basert på fire år gamle generelle retninslinjer fra norske myndigheter. Norsk offshore-industri kan fritt engasjere seg i de israelske funnområdene, som ligger utenfor omstridt sone.
Hele NTBs sak viser seg å være oppkok, basert på fire år gamle generelle retninslinjer fra norske myndigheter. Norsk offshore-industri kan fritt engasjere seg i de israelske funnområdene, som ligger utenfor omstridt sone.
Advarselen mot norsk offshore-engasjement er konstruert av nyhetsbyrået NTB, og er basert på retningslinjer skrevet før Israel fant gass. - NTB har lagt til egne kommentarer og vurderinger, sier norsk ambassaderåd i Tel Aviv.

På ny får vi et grelt eksempel på hvordan nyhetsbyrået NTB opererer i forhold til Israel.

«UD advarer mot norsk oljesatsing i Israel,» het det i overskriften til en melding som NTB sendte ut tirsdag 15. mai. «Utenriksdepartementet advarer norske selskaper mot å engasjere seg i olje- og gassutvinning utenfor kysten av Israel,» het det i ingressen. «UD går nå også ut med en advarsel til de norske selskapene som engasjerer seg i området,» heter det nede i brødteksten.

NTB nevner ikke med et ord i sin artikkel at de store israelske gassfunnene ligger klart utenfor det lille havområdet som også Libanon gjør krav på.

NTBs sak ble gjengitt i TV2, Hegnar, Dagens Næringsliv med flere. Klassekampen fulgte opp med sin egen sak.

MIFF kommenterte saken slik søndag 20. mai:

I stedet for å skape støy om uavklarte havområder, burde den norske regjering gitt best mulig støtte og oppfølging til norske selskaper som ønsker å delta i det kommende israelske gasseventyret. For alle de store funnene ligger klart sør for de omstridte områder, innenfor israelsk økonomisk sone. Det er svært skadelig for norske interesser at UD (eller NTB?), i stedet for å helle olje på opprørt hav, gir inntrykk av at hele den israelske offshoresatsningen er problematisk.

Nå viser det seg at mistanken vi rettet mot NTB var helt berettiget. UD avviser at de har gått ut med noen advarsel til norske selskaper som engasjerer seg i israelsk offshore-industri. Den generelle advarselen mot aktivitet i omstridte havområder, som NTB baserer sin sak på, ble publisert på regjeringen.no 21. januar 2008, lenge før de store israelske gassfunnene ble gjort i 2009 og 2010. Det var også før den siste striden om maritim grense mellom Israel og Libanon blusset opp.

 

Ambassaden avviser NTBs versjon

Disse opplysningene kom fram i dialog med den norske ambassaden i Tel Aviv i dag.

Er det slik at UD og ambassaden har advart mot alt engasjement i israelsk økonomisk sone, eller bare i områder som er omstridt overfor Libanon? Har NTB gjengitt norsk utenrikstjeneste korrekt, når de framstiller det som en generell advarsel?

– Norge har ikke gått ut med en spesifikk advarsel vedrørende Israel. Selv om det ikke kommer klart frem i saken, relaterer sitatene fra ambassadør Svein Sevje og UDs kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen seg kun til Norges generelle policy vedrørende omstridte havområder. NTB har lagt til egne kommentarer og vurderinger, som må stå for deres regning [MIFFs uthevning], svarer ambassaderåd Vebjørn Dysvik.

Vi forstår da at NTB, på grunnlag av den generelle policy for omstridte områder, lager en sak som om det er gitt advarsel mot engasjement i israelsk offshore-aktivitet generelt. Er dette en framstilling som ambassaden beklager? Har dere reagert mot NTB som «la til egne kommentarer og vurderinger»?

– Vi har nøyd oss med å sende ut presis informasjon til dem som kontakter oss, svarer Dysvik.

 

Skapte feil inntrykk

Den norske utenrikstjenesten opplever seg ofte misforstått og utsatt for urettferdig kritikk fra israelere og pro-israelske krefter. De kunne kanskje unngått mye av dette dersom de hadde tatt et mer tydelig oppgjør med NTBs upresise og urettferdige behandling av Israel?

Nå er skaden allerede skjedd. NTBs feilaktige og upresise artikkel, som ukritisk er gjengitt av en rekke norske medier, har skapt inntrykk av at all norsk offshoreaktivitet i Israel er uønsket fra regjeringens side. Utenriksminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Trond Giske har en jobb å gjøre for å bevise det motsatte.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart