Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Israel i verdenstoppen i levealder

Skjermdump fra http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy 19. juni 2012.
Skjermdump fra http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy 19. juni 2012.
Av alle tall som kan fortelle noe om livssituasjonen i et land, er det ett som vel sier mer enn noe annet: Levealderen. Inn i det tallet går fysisk og psykisk helse, boligforhold, ernæring – veldig mange faktorer påvirker det.

Det kan derfor være av interesse å se hvordan Israel ligger an. Vi fant fram FNs tall fra 2005-2010. Det er, så vidt vi kan se, den nyeste statistikken som finnes. (Se utdrag av tabell over.)

 

Helt i toppsjiktet

Ser vi på hele befolkningen (begge kjønn), ligger Japan på toppen (82,6 år). På 2. plass kommer Hong Kong (82,2). På 3. plass kommer Sveits (82,1). På 4. plass kommer Israel, 0,6 år bak Japan og 0,1 år bak Sveits! På de neste plassene kommer Island, Australia og Singapore. Norge ligger på 15. plass, 1,8 år bak Israel!

Israels tall er imponerende av flere grunner. Israel har lavere inntekt enn de andre aktuelle landene (selv om forskjellen til Japan riktignok ikke er så stor). Den israelske befolkningen har i alt vesentlig bakgrunn i u-land. Ca. halvparten av jødene i Israel har bakgrunn i muslimske land, og vel 20 prosent israelske arabere kom også fra det u-landet Palestina var før Israel ble opprettet i 1948. De fleste europeiske jødene kommer fra fattige land i Øst-Europa. Dessuten har Israel gjennom hele sin eksistens vært i ulike nivåer av militær konflikt, med stadig spenning. Kjempemessige militære budsjetter har krevd mye av de pengene som skulle ha gått til sosiale tiltak. Tross det ligger altså Israel foran nesten alle europeiske land.

 

Oppsiktsvekkende tall for israelske menn

Ser vi så på kjønnene hver for seg, er det en faktor som slår en ganske sterkt: Israelske kvinner ligger riktignok ganske høyt, etter Japan, Hong Kong, Sveits, Spania og Frankrike. Israelske kvinner lever 1,5 år lenger enn norske.

Men det er israelske menn som ligger virkelig høyt. Det eneste landet som ligger foran Israel i så måte, er Island. Islandske menn lever til de er 80,2 år. På delt annen plass kommer israelske og sveitsiske menn med 80,0 år. Norske menn lever 77,8 år, altså hele 2,2 år kortere enn de israelske.

 

Omskjærelse

Et stort flertall av de jødiske mennene i Israel er omskåret på sin 8. levedag, slik det er foreskrevet for dem i Bibelen. Vi kan konstatere at dette i hvert fall ikke hindrer Israel i å ligge i toppen i helse for menn.

 

Israelske arabere

Levealderen for israelske arabere er lavere enn for israelske jøder. Men forskjellen er mindre enn mellom flertallet og muslimer i mange europeiske land, antakelig inkludert Norge. For eksempel opplyser forsker ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Heine Strand, til Dagsavisen i april 2011, at forskjellene i forventet levealder er 12 år mellom bydelene Sagene og Vinderen i Oslo. Israelske arabere lever lenger enn både amerikanere og dansker.

 

Palestinere

Den tabellen vi bruker for å se på levealderen (FN-tall), har 191 land og områder. Vestbredden ligger på plass nr. 91, med en levealder på 74,54 . Gazastripen ligger på plass nr. 107, med en levealder på 73,42 år.

Noen land til sammenligning: Kina ligger på plassen foran Gaza. Thailand ligger på plass nr. 110 (73,1). Estland: Plass 113 (72,8). Tyrkia: 122 (71,96).

Disse tallene understreker hvor sykt det er med enhver sammenligning mellom Israels behandling av palestinerne (både israelske arabere og befolkningen på Vestbredden og Gaza) og nazistenes industrielle utrydding av jøder. Araberne i Israel har en livslengde på vestlig nivå, og palestinerne på Vestbredden og Gaza har livslengde på høyt u-lands-nivå.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart