Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Utdanningsdirektoratet forsøker å fjerne MIFFs avsløring av propagandaeksamens virkning

Faksmile av hele brevet fra Utdanningsdirektoratet mottatt 4. juni 2014.
Faksmile av hele brevet fra Utdanningsdirektoratet mottatt 4. juni 2014.
Utdanningsdirektortatet skriver brev til MIFF for å få sitater fra besvarelser av anti-israelsk eksamensoppgave fjernet fra nettet. MIFFs advokat Jan Benjamin Rødner mener direktoratet forsøker å sensurere bort de tragiske følgene av eksamen. - Ikke aktuelt å fjerne sitater, sier styreleder Morten Fjell Rasmussen.

Onsdag 4. juni mottok Med Israel for fred (MIFF) brev fra Utdanningsdirektoratet. Brevet er en reaksjon på at MIFF 1. juni gjenga korte og fullstendig anonymiserte sitater fra elevers besvarelser på eksamen i norsk hovedmål 28. mai. Besvarelsene var lekket til MIFF fra en kilde i videregående skole, og viser at for noen elever bekreftet og forsterket eksamenen deres fordommer og skjeve oppfatninger om situasjonen i Midtøsten. Graffitien til Banksy og SMS-teksten til Mads Gilbert gjorde at de heller kom med usannheter og fiendtlige politiske uttalelser mot Israel enn å svare på oppgaven.

Avdelingsdirektørene Einar Simonsen Plahter og Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet skriver i brevet til MIFF:

«Vi vil gjøre dere oppmerksom på at eksamensbesvarelser er taushetsbelagt materiale, og det skal ikke gis innsyn i disse. Deres «kilde i videregående skole» har ikke hatt hjemmel til å gi innsyn eller utlevere de nevnte eksamensbesvarelsene, jf. Forvaltningslovens § 13 og offentlighetslova § 26, første led. Det fremgår heller ikke at de 25 ulike elevene har gitt sitt samtykke i en utlevering.

Videre anses eksamensbesvarelsene som elevers åndsverk. Disse kan dermed heller ikke publiseres uten den enkelte elevs samtykke. Det kan heller ikke siteres fra disse elevbesvarelsene når disse ikke er offentliggjort.»

 

MIFF vil ikke trekke sitater

MIFFs styreleder Morten Fjell Rasmussen mener Utdanningsdirektoratet skriver dette brevet for å beskytte seg selv, for å hindre at følgene av deres svært uheldige eksamensoppgave blir kjent. Da besvarelsene først var lekket til MIFF, mener han det var riktig og viktig av MIFF å gjengi dem. Sitatene er korte og fullstendig anonymiserte.

Vær Varsom-plakaten formaner norsk presse til «ikke [å] gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene».

– En kilde i videregående skole, hvis identitet er kjent av MIFF, har gitt MIFF materiale som avdekker et svært kritikkverdig forhold, nemlig eksamensoppgavens farlige effekt på avgangselevene. Vær Varsom-plakaten sier også at «det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner». Eksamensoppgaven føltes som et overgrep for flere elever, og direktoratet forsømte å gi korrekte fakta, sier Rasmussen.

Les MIFFs klage på eksamensoppgaven, hvor vi påpeker at direktoratet med sin diskriminering av Israel bryter Opplæringslova.

 

Direktoratet forsøker å kneble MIFF

MIFFs styremedlem Jan Benjamin Rødner, som også er MIFFs advokat, reagerer på hvordan Utdanningsdirektoratet tolker lovverket.

Formålet med Offentlighetsloven «er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.»

– Det er interessant at direktoratet forsøker å kneble MIFF med en lov som har en slik formålsparagraf og som ikke gjelder MIFFs forhold i saken, sier Rødner.

Han legger til at åndsverksloven ikke nødvendigvis krever samtykke for å sitere. MIFF har ikke brukt sitater av eksamensbesvarelser for å gjengi eller belyse den enkelte elevs åndsverk, men for å skape et nytt åndsverk som går ut på å diskutere virkningene av direktoratets eksamensoppgave. «Opphavsmannen kan ikke sette seg imot at andre benytter hans åndsverk på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår,» heter det i lovens §4, og da er det ikke et krav at åndsverket må ha vært offentliggjort.

Rødner sammenligner MIFFs kilde med Edward Snowden og andre varslere. Snowden forbrøt seg mot amerikanske lovbestemmelser, men mange mener han gjorde det riktige, og medier over hele verden har publisert stoff som er kommet fra ham. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, men understreker at varslingen skal være forsvarlig.

Rødner er også kritisk til hvordan direktoratet bruker forvaltningslovens § 13.

– Paragrafen handler om å gi noen adgang til andres personlige forhold. Det kan neppe sies å være personlige forhold som blir opplyst i denne typen eksamensbesvarelse, sier Rødner. Besvarelsene MIFF fikk tilgang til var helt anonymisert.

 


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart