Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Arrangørene for demonstrasjonen i Stavanger 19. juli hadde ført opp "Den Norske Kirke/ Stavanger bispedømme" som arrangør. Dette var en feil, sier stiftsdirektøren. (Faksmile fra innkallingen til demonstrasjonen)
Arrangørene for demonstrasjonen i Stavanger 19. juli hadde ført opp "Den Norske Kirke/ Stavanger bispedømme" som arrangør. Dette var en feil, sier stiftsdirektøren. (Faksmile fra innkallingen til demonstrasjonen)

Stavanger bispedømme deltok likevel ikke i anti-israelsk demonstrasjon

I midten av juli sendte Israel-kritiske grupper i Stavanger ut innkalling til demonstrasjon hvor "Den Norske Kirke/ Stavanger bispedømme" stod som en av arrangørene. - Dette var en feil, sier stiftsdirektør Åge Bognø. Bisperåd og biskop var ikke en gang forespurt.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

19. juli publiserte MIFF artikkelen Stavanger bispedømme støtter voldelige islamister i krigen mot jødenes stat. Her kritiserte vi parolene og innkallingsteksten til demonstrasjonen som skulle avholdes i Stavanger samme dag. «Den Norske Kirke/ Stavanger bispedømme» var, oppsiktsvekkende nok, oppført som en av arrangørene.

Også i minst én annen anti-israelsk demonstrasjon avholdt i Stavanger i sommer, har «Den Norske Kirke/ Stavanger bispedømme» vært oppført som arrangør, senest i Stavanger Aftenblad-annonsen i forkant av demonstrasjonen 9. august.

 

En feil

Et medlem av Den Norske Kirke i Sandnes sendte 11. august en reaksjon på dette til Stavanger biskop Erling Pettersen. Han fikk 12. august svar fra stiftsdirektør Åge Bognø, som svarte på vegne av biskopen som er på ferie.

«At Den norske kyrkja/Stavanger bispedømme stod med medarrangør for denne markeringa var feil. Det var ikkje avtala med biskopen eller med bispedømmerådet at Dnk/Stavanger bispedømme skulle stå som medarrangør. Dei andre arrangørane har beklaga dette,» skriver Bognø i e-posten.

Stiftsdirektøren påpeker videre, som MIFF skrev i juli, at fungerende domprost Aslaug Austbø talte under demonstrasjonen 19. juli.

«At det då stod Den norske kirke/ Stavanger bispedømme som medarrangør var feil då og. Stavanger bispedømmeråd var ikkje kontaktet om å støtte aksjonen den gongen heller. Heller ikke Stavanger biskop, Erling Pettersen.»

Bognø skriver at biskop Erling Pettersen står for synet til Mellomkirkelig råd, hvor han nå er leder. Mellomkirkelig råd «ber om at begge sider stanser bombingen, at begge sider medvirker til at både jøder og palestinere kan leve innenfor trygge grenser osv.»

– Når du reagerer på at demonstrasjonen 9. august ensidig vender seg til Israel, deler altså Stavanger biskop og Dnk dette med deg, avslutter Bognø sitt brev til innsenderen.

 

Bispedømme og biskop ikke involvert

MIFF har fått kopi av utvekslingen mellom DNK-medlemmet og stiftsdirektøren. I ettertid har vi henvendt oss til Bognø for å klargjøre korrespondansen.

Betyr dette at Stavanger bispedømme ikke har vært involvert i noen av de anti-israelske demonstrasjonene i Stavanger denne sommeren?

– Stavanger bispedømme ved Stavanger BDR har ikke vært involvert i noen av disse demonstrasjonene. Stavanger biskop, Erling Pettersen, har heller ikke stått som medarrangør. Han har vært i ferie i forbindelse med begge demonstrasjonene, og har heller ikke vært i kontakt med arrangørene, svarer Bognø.

Stiftsdirektøren sier det var «kommunikative feiltolkninger» som gjorde at Den norske kirke og Stavanger bispedømme ble oppført som arrangør av den anti-israelske demonstrasjonen. Bispedømmerådet er ikke en gang forespurt om å være medarrangør, ifølge stiftsdirektøren.

 

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart