Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Her er navnene på lærerne som laget propagandaeksamen

(Illustrasjonsfoto: US Departement of Education)
(Illustrasjonsfoto: US Departement of Education)
Utdanningsdirektoratet opplyser nå hvem som satt i fagnemden som utarbeidet norskeksamen 28. mai. MIFF og andre har kritisert oppgaven for sterk anti-israelsk vinkling.

15. september sendte MIFF en klage på at Utdanningsdirektoratet har nektet å gi innsyn i hvordan norskeksamen 28. mai ble til.

I klagen ba MIFF Utdanningsdirektoratet om å opplyse hvem som var medlemmer av fagnemden som laget eksamensoppgaven.

I forrige uke mottok MIFF svar fra direktoratet.

«Medlemmene i fagnemndene oppnevnes for to år om gangen og er praktiserende lærere fra hele landet. Skoleåret 2013–2014 bestod fagnemnden av Vivi Moum, Cecilie Bach, Øyvind Indrebø, Inger Johanne Revheim (norsk for elever med samisk som førstespråk), Lena Rønhaug og Tore Ueland. Fagnemnden hadde møter 17.–18. oktober 2013, 18.–20. november 2013, 23.–24. januar 2014 og 12.–13. februar 2014. Direktoratet godkjenner fagnemndens forslag til oppgaver og er derfor riktig adressat for synspunkter og kritikk knyttet til disse.»

Ellers har Utdanningsdirektoratet oversendt MIFFs klage til Kunnskapsdepartementet for endelig behandling. De anbefaler å opprettholde det de kaller delvis avslag av innsyn med følgende begrunnelse.

«Arbeidet med å lage eksamensoppgaver skjer nødvendigvis gjennom drøfting av utkast som etter hvert utvikler seg til å bli en ferdig oppgave. Det er direktoratets vurdering at dette er å regne som dokumenter utarbeidet for egen saksforberedelse ettersom fagnemnden må anses som en del av direktoratet som sådan. Skulle direktoratet likevel tillatt innsyn i fagnemndens dokumenter kan det potensielt føre til at nemndsmedlemmene blir mer bundet i sine diskusjoner og forslag og at nemndsarbeidet ikke blir like produktivt og godt som det er ønskelig at det skal være. Fagnemnden arbeider parallelt med eksamensoppgaver for vår- og høstsemesteret, og dokumentene inneholder oppgaveutkast også til framtidige eksamensoppgaver i tillegg til utkastene for våren 2014. Det er derfor direktoratets vurdering at hensynet til nemndens arbeid og prosess her må veie tyngre enn hensynet til meroffentlighet. Den endelige eksamensoppgaven er for øvrig offentlig når eksamen er gjennomført, jf. offentleglova § 26.»

MIFF har ikke mottatt noe svar fra Kunnskapsdepartementet i saken.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart