Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Seier! Etter brev fra MIFF har Utenriksdepartementets nettside blitt korrekt

Utenriksminister Anniken Huitfeldt. (Foto: Arbeiderpartiet, flickr)
Utenriksdepartementets faktaside om land er korrigert og forbedret etter innspill fra MIFF.

7. mars sendte MIFF brev til Utenriksdepartementet (se hele brevet under). Etter noen purringer, fikk MIFF svar 28. april.

«Vi har vurdert informasjonen om Israel og Palestina på våre nettsider og kommet frem til at det har vært behov for enkelte justeringer. Oppdatert tekst kan leses på våre hjemmesider. Vi beklager at det har tatt noe tid å besvare henvendelsen. Vi takker for MIFFs engasjement i denne saken,» skriver Seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika i UD til MIFF.

– Dette er en viktig seier for MIFF, kommenterer MIFFs nestleder Jan Benjamin Rødner. Det kan du se når du ser hvilke endringer som har kommet:

Endringer om Israel

Her er hva UD skrev om Israel før MIFFs henvendelse.

Etter justeringer ser omtalen av Israel nå slik ut.

Som Utenriksdepartementet selv har innrømmet overfor MIFF, blir ikke hovedsteder gjenstand for anerkjennelse av andre land. Det er derfor en forbedring at setningen «Jerusalem ikke er anerkjent» nå er fjernet. 

Tidligere hevdet Utenriksdepartementet at Jerusalem var hovedstad i Israel i henhold til vedtak fra 1980. MIFF påpekte i vårt brev at Jerusalem ble erklært som Israels hovedstad iht. Knessets vedtak 23. januar 1950, og Utenriksdepartementet har kommet mye nærmere sannheten når de nå skriver «proklamert i 1949».

Endringer om Palestina

Her er hva UD skrev om Palestina før MIFFs henvendelse.

Etter justeringer ser omtalen av Palestina nå slik ut.

Det er bra at Utenriksdepartementet nå, etter MIFFs brev, nevner at Norge ikke har anerkjent Palestina som stat. 

FN-resolusjon 181 som UD nevner både under Israel og Palestina i den reviderte utgaven, ble vedtatt i november 1947 og la opp til at Jerusalem skulle være internasjonal sone i ti år. Deretter skulle det være en folkeavstemning for å bestemme byens status. Resolusjoner fra FNs generalforsamling er aldri bindende folkerett, og denne resolusjonen ble avvist av Israels arabiske naboer og av araberne i det britiske mandatområdet. Det er meningsløst å henvise til en meningsytring om Jerusalem fra generalforsamlingen som ble framsatt i en helt annen politisk situasjon.

Det samme gjelder referansen til resolusjon 478 fra FNs sikkerhetsråd. Denne er ikke vedtatt som bindende folkerett (kun etter kapittel 6), og uttrykker sikkerhetsrådets mishag med at Israels regjering i 1980 erklærte hele det forente Jerusalem som Israels hovedstad. Helt uavhengig av denne erklæringen, hadde Jerusalem vært Israels hovedstad siden 1950.

Brevet MIFF sendte til Utenriksdepartementet 7. mars

 

Feil på Utenriksdepartementet nettside

 

Vi viser til denne siden på Utenriksdepartementets nettside:

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/ud/veiledninger/2001/statsnavn-og-hovedsteder—i/id87847/#israel

 

  1. Her opplyses det at Jerusalem er hovedstad i Israel «iht Knessets vedtak 30.07.80». Dette er feil. Jerusalem ble erklært som Israels hovedstad iht. Knessets vedtak 23. januar 1950, se https://israeled.org/knesset-declares-jerusalem-capital/
  2. UD skriver om Jerusalem som hovedstad: «Ikke anerkjent av Norge, jfr FNs sikkerhetsråds resolusjon 478.» Resolusjon 478 dreier seg om noe annet enn om Jerusalem er Israels hovedstad eller om den er anerkjent som sådan og er irrelevant for saken. Denne resolusjonen er ikke bindende og har intet å gjøre i denne listen.
  3. I listen over statsnavn og hovedsteder er det bare Israel som har fått noen merknad av en slik karakter. Det er bare tre andre land som har fått noen merknader og de er av en faktisk og upolitisk karakter: For Elfenbenkysten opplyses det at hovedstaden er Yamoussoukru og at regjeringssete er Abidjan. For Kosovo opplyses det at landet ble erklært uavhengig fra Serbia 17.02.2008. For Nederland opplyses det at hovedstaden er Amsterdam og at regjeringssete er i Haag.
  4. 16. november 2022 skrev UD til MIFF i e-post fra avdelingsdirektør Tuva Bogsnes: «Et lands valg av hovedstad er i seg selv ikke gjenstand for anerkjennelse fra andre land. Dermed foreligger det heller ikke noe dokument hos norske myndigheter som formelt anerkjenner «nye» hovedsteder i enkeltland.» Dette viser at «opplysningen» om at Norge ikke har anerkjent Jerusalem som hovedstad i beste fall er en misforstått opplysning som er i strid med fast praksis for alle andre stater. Indirekte innebærer påstanden en usannhet, nemlig at Norge og andre land anerkjenner hovedsteder, hvilket de ikke gjør. Dette fordi spørsmålet om hva som er en hovedstad ikke er gjenstand for anerkjennelse fra andre land, men om konstatering av faktum, nemlig om byen er sete for de sentrale statlige institusjonene.
  5. Går man til Palestina i UDs liste over statsnavn og hovedsteder (https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/ud/veiledninger/2001/statsnavn_hovedsteder_p/id87854/) opplyses det at hovedstaden er Jerusalem (proklamert) og Ramallah (administrativt). Dette på tross av at staten Palestina ikke er anerkjent av Norge, hvilket det ikke gis noen opplysning om. Det opplyses heller ikke at ingen stat har anerkjent Jerusalem som Palestinas hovedstad, proklamert eller ei. Det gis ingen tilleggsopplysning som kaster noen tvil om opplysningene om Palestina på den måten som det gis for Israels hovedstad. Palestinske selvstyremyndigheters institusjoner ligger ikke i Jerusalem, men i Ramallah. Jerusalem ligger ikke innenfor det området som i henhold til Oslo-avtalene er under PAs administrasjon og byen tilfredsstiller ikke kravet til å være hovedstad i et land som ikke er anerkjent av Norge.

 

På denne bakgrunn krever Med Israel for fred at «opplysningene» om datoen for Knessets beslutning rettes opp eller helst fjernes og at «opplysningen» om manglende anerkjennelse fjernes. Det er ikke noen grunn til en slik feilaktig særbehandling av staten Israel.

Vi ber om snarlig svar.

 

Med vennlig hilsen,

For Med Israel for fred

Lars Johan Nordgård, styreleder hovedstyret

Jan Benjamin Rødner, nestleder hovedstyret

Conrad Myrland, daglig leder


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart