Kom til MIFF Forum i Ålesund 12.-13. nov! Early bird-rabatt!

Vi trenger deg med på laget!

Vebjørn Dysvik fra UD, Gerald Steinberg og Shaun Sacks fra NGO Monitor og Conrad Myrland fra MIFF. (Foto: UD)

NGO Monitor ga ros og ris til norsk bistand i møter med norske politikere

Siste uken i januar bidro MIFF til å tilrettelegge for NGO Monitors besøk i Norge.

NGO Monitor er et forskningsinstitutt som følger med hvordan frivillige organisasjoner opptrer i den arabisk-israelske konflikten. De har stått for flere avsløringer av hvordan NGOer misbruker europeiske (og norske) bistandspenger på en måte som er kontraproduktivt for fred. Mange organisasjoner som mottar store offentlige midler, også fra Norge, fokuserer ikke lenger på fredsløsninger, men bidrar til å gjøre forhandlinger mer vanskelig.

Tirsdag 28. januar talte professor Gerald Steinberg og Shaun Sacks fra NGO Monitor i MIFF Oslo. Under besøket i Norge ga de også presentasjoner til stortingsrepresentanter og rådgivere fra to av regjeringspartiene og to av opposisjonspartiene. MIFF deltok også da NGO Monitor hadde et møte med Vebjørn Dysvik, direktør i Regionavdelingen i Utenriksdepartementet.

– I møtene uttrykte vi ros til Norge, som er best i Europa på å gi offentlig innsyn i de ulike prosjekter som blir støttet. Her er Norge et eksempel som andre land burde følge, sier Sacks til MIFF. Han noterer også med tilfredshet at Norge de siste årene har endret sin støttegivning fra langsiktige prosjekter til årlige bevilgninger. Dette gir norske myndigheter større kontroll og stiller større krav til mottakerne.

Men NGO Monitor er ikke udelt positive til norsk bistand.

– Vi uttrykte også bekymring for at norsk bistand, særlig bistand som går til prosjekter via norske frivillige organisasjoner, går videre til palestinske organisasjoner som motarbeider en fremforhandlet løsning og som har medarbeidere med tilknytning til grupper som EU klassifiserer som terrororganisasjoner, sier Sacks.

Hvorfor gikk millioner fra norske skattebetalere til organisasjoner med Rinas drapsmann på lønningslisten? spurte NGO Monitor i oktober 2019.

27. januar 2020 publiserte NGO Monitor en rapport som viser at terrororganisasjonen PFLP har omfattende forbindelser til minst åtte palestinske organisasjoner som finansieres fra Europa. UAWC er en av disse organisasjonen som mottar bistand fra Norge via Norsk Folkehjelp.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart